Bład podczas aktualizacji w windows udpade


(Ola316) #1

podaczas aktualizacji w windows udpade: Uaktualnianie pakietu podstawowe programy Windows Live 2011 wyskakuje informajca: NIE można zainstalowac programów, masz już inna wersje kompilacji usługi Windows Live. Gdy daję zakończ pojawia sie: Liczba znalezionych błedów: kod 80280008 Rozszerzenie Windowas Udpade napotkało nieznany bład.


(Rmk) #2

No przecież masz podane to takie trudne ?

> Masz już zainstalowane prawdopodobnie starszą/inną wersje Windows Live dlatego WU nie może zainstalować bety 2011.