Błąd podczas logowania - brak dostępu do .dmrc (Ubuntu 8.04)


(Michaelp128) #1

Podczas logowania pojawia się komunikat:

Dodam, że wcześniej nie modyfikowałem pliku.

Proszę o pomoc.


(Kaka') #2
$ chmod u=rw,g=,o= ~/.dmrc

(Michal Olber) #3

Dzięki Kaka, mi się też to przyda, bo ten sam miałem problem, a nie pomogła zmiana

chmod 777 ~/.dmrc

Temat do zamknięcia myślę :slight_smile: