Błąd podczas odczytu folderu null


(Adasbimbajs) #1

w trakcie uruchamiania windowsa system sprawdzanie dysku zakonczylo sie komunikatem błąd podczas odczytu folderu null.jak to naprawic