Błąd podczas pobierania plików - SocketException


(Djzon) #1

Błąd podczas pobierania plików. Co to dokładnie znaczy i jak można tego uniknąć?

 

SocketException: Unrecognized Windows Sockets error: 0: recv failed


(Niewiadowski) #2

Java w najnowszej wersji?


(Djzon) #3

Java 7 Update 60


(Niewiadowski) #4

W innych przeglądarkach też tak się dzieje?


(Djzon) #5

Oczywiście.


(Niewiadowski) #6

Czy błąd ma miejsce tylko na jakieś konkretnej stronie?