Błąd podczas wykonywania integralności bazy SQL 2005


(maruder_best) #1

Na MS SQL Server 2005 chcę uruchomić skypt integralności bazy:

sqlcmd -E -S nazwa_serwera\SQL -d master -Q "EXECUTE [dbo].[DatabaseIntegrityCheck] @Databases = 'ALL_DATABASES'" -b -o D:\Integralnosc.txt

Nie wykonuje integralności. Pojawia się komunikat błędu:

Msg 2812, Level 16, State 62, Server nazwa_serwera\SQL, Line 1

Could not find stored procedure 'dbo.DatabaseIntegrityCheck'.

Co może być przyczyną?


(Marudak) #2

No pisze przecież wyraźnie że nie ma procedury. Tu jest do pobrania http://ola.hallengren.com/downloads.html


(maruder_best) #3

Dzięki marudak