Błąd przy kompilacji gry Clanbomber2 pod Ubuntu 8.04


(Petro3) #1

Witam,

Posiadam Ubuntu 8.04. Instalując grę Clanbomber2 z http://clanbomber.sourceforge.net/ po użyciu komendy make otrzymuję następujący komunikat:

make all-recursive

make[1]: Entering directory `/home/zarzy/Pulpit/clanbomber2'

Making all in clanbomber

make[2]: Entering directory `/home/zarzy/Pulpit/clanbomber2/clanbomber'

Making all in maps

make[3]: Entering directory `/home/zarzy/Pulpit/clanbomber2/clanbomber/maps'

make[3]: Nothing to be done for `all'.

make[3]: Leaving directory `/home/zarzy/Pulpit/clanbomber2/clanbomber/maps'

Making all in pics

make[3]: Entering directory `/home/zarzy/Pulpit/clanbomber2/clanbomber/pics'

make[3]: Nothing to be done for `all'.

make[3]: Leaving directory `/home/zarzy/Pulpit/clanbomber2/clanbomber/pics'

Making all in wavs

make[3]: Entering directory `/home/zarzy/Pulpit/clanbomber2/clanbomber/wavs'

make[3]: Nothing to be done for `all'.

make[3]: Leaving directory `/home/zarzy/Pulpit/clanbomber2/clanbomber/wavs'

make[3]: Entering directory `/home/zarzy/Pulpit/clanbomber2/clanbomber'

if g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -D_REENTRANT -I/usr/include/directfb -D_REENTRANT -I/usr/include/fusionsound -I/usr/include/directfb -DDATADIR=\"/usr/local/share/clanbomber2/\" -g -O2 -MT Bomb.o -MD -MP -MF ".deps/Bomb.Tpo" -c -o Bomb.o Bomb.cpp; \

	then mv -f ".deps/Bomb.Tpo" ".deps/Bomb.Po"; else rm -f ".deps/Bomb.Tpo"; exit 1; fi

In file included from ClanBomber.h:22,

         from Bomb.cpp:19:

Resources.h:47: error: ‘__u8’ has not been declared

Resources.h:48: error: ‘__u8’ has not been declared

In file included from ClanBomber.h:50,

         from Bomb.cpp:19:

clanstring.h: In member function ‘char* CL_String::get_string()’:

clanstring.h:337: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’

In file included from Bomb.h:25,

         from Bomb.cpp:22:

GameObject.h: At global scope:

GameObject.h:140: error: ‘__u8’ does not name a type

GameObject.h:141: error: ‘__u8’ does not name a type

In file included from Bomb.cpp:24:

Explosion.h: In member function ‘char* Explosion::get_name()’:

Explosion.h:37: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’

make[3]: *** [Bomb.o] Error 1

make[3]: Leaving directory `/home/zarzy/Pulpit/clanbomber2/clanbomber'

make[2]: *** [all-recursive] Error 1

make[2]: Leaving directory `/home/zarzy/Pulpit/clanbomber2/clanbomber'

make[1]: *** [all-recursive] Error 1

make[1]: Leaving directory `/home/zarzy/Pulpit/clanbomber2'

make: *** [all] Error 2

Wcześniej użyłem komendy ./configure i nie otrzymałem żadnych informacji o błędzie. W czym może tkwić problem?