Błąd przy łączeniu bazy z MySQL Workbench z C++ Builder 6


(Mateuszosinski) #1

Próbuję stworzyć prostą aplikację w C++ Builder 6 (to moje pierwsze kroki, więc przepraszam jeśli coś pomieszam, będę używał angielskich nazw).

Stworzyłem bazę danych w Workbenchu (5.2 CE). Zawarta jest ona (?) w connectorze Testowowa_nazwa i nazywa się Ksiegarnia oraz zawiera tabelę Ksiazka.

Następnie postępując ze znalezionymi w sieci radami zainstalowałem MySQL ODBC Connector (najpierw wersję 5.1.12, później 5.1.10).

Kolejny mój krok to w menu windowsowym (Windows 7), Administracja źródeł danych ODBC stworzyłem nowy DSN użytkownika o nazwie serwerek korzystając ze sterownika MySQL ODBC Connector (adres servera: localhost, database: ksiegarnia).

Następnie korzystając z kolejnych rad utworzyłem prostą aplikację z komponentów Table, DataSource i DBGrid. Gdy już większość skonfigurowałem i dobrałem się do DatabaseName w okienku Object Inspectr z DataSource wybrałem serwerek. Następnie chciałem dołożyć do tego TableName, ale po spytaniu mnie o dane root z bazy, builder 6 wywalił słynny błąd BDE error 10013. Driver not known to system.

Wie ktoś jak zrobić by obejść ten błąd, bądź jak powinno to wszystko wyglądać poprawnie (to naprawdę moje pierwsze kroki).