Błąd przy starcie


(morfeusz9510) #1

mam problem przy starcie systemu wyrzuca mi taki komunikat, po wciśnięciu f1 wszystko powraca do normy

co oznacza ten komunikat ?(dlaczego się pojawił)

screen : 3RmKLvxpxuq


(system) #2

Ten komunikat świadczy o lekkim uszkodzeniu BIOSu. Jest tam napisane: “CMOS Checksum Bad”, czyli zła suma kontrolna CMOSa BIOSu. Trudno powiedzieć, jak to się stało.

Powinieneś “wyzerować” CMOS BIOSu zworką lub przez wyjęcie baterii BIOSu (dokładny opis procedur jest w sieci), a następnie wprowadzić standardowe ustawienia BIOSu w zakładce Exit, pozycja Load Optimized (Optimal) Defaults. Po potwierdzeniu (Enter), klawisz F10, potem “Yes” i restart komputera.

To na początek.


(XMan) #3

J/w.

Resetowanie BIOS-u płyty głównej komputera

Pierwszy lub trzeci sposób - Load Optimized Defaults.

Przy pierwszym :