Błąd przy wł thunderbird


(test.michu) #1

Przy wł thunderbird pojawia się taki błąd:
“Nie można otworzyć pliku podsumowania dla INBOX. Prawdopodobnie wystąpił błąd dysku lub pełna ścieżka jest zbyt długa.”.

Zaktualizowałem program - to samo.
Wielkość katalogu z mailami to ~ 1,8 GB
Brak kopi bezp :confused:

Ktoś pomoże, w google nie znalazłem nic pomocnego


(test.michu) #2

temat do zamknięcia, wystarczyło przenieść do innej lokalizacji