Błąd rundll Pomocy!


(Darksten1) #1

Przy włączeniu komputera wyskakuje komunikat ze dany elemt -a nie ma mdelu i jeszcze wyskakuje ..\exploler.exe


(Atis) #2

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.

Raporty umieść na http://wklej.org/ i podaj link.