Błąd rundll


(Bartek Czech4) #1

Witajcie. Jestem nowy.

Przy uruchomieniu systemu Windows zawsze wyskakuje mi okienko:

popqj6.png

Pomóżcie mi! Co mam zrobić(oprócz formatu). Jeżeli nic nie można z tym zrobić to czy można usunąć te okienko??

Z góry dziękuję za okazaną pomoc.


(Yole) #2

usunąć programem HijackThis

znajduje się on tutaj http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … This+2.0.2

instrukcje jak to zrobić znajdziesz tutaj viewtopic.php?f=16&t=36654


(Polopolo1991) #3

NIe moża odnaleźć okreslonego modułu. Nie może znaleźć pliku. Może go brakuje przez co niektóre funkcje windows moga być upośledzone. Miałem taki błąd ale sam on ustapił po aktualizacji systemu.


(Bartek Czech4) #4

niedawno aktualizowałem, ale to nic nie dało :frowning: może ma ktoś jeszcze jakieś propozycje?


(popula) #5

Wstaw logi z HijackThis i ComboFix, ze strony podanej przez pow3r_shell i wg instrukcji tam zawartych.


(Bartek Czech4) #6

To jest log z hijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:14:41, on 2008-02-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe

C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\ezprint.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\lxcgcoms.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=677

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: rightonads optimizer - {10F3E8BD-257A-4702-A2F5-DC02055B068C} - C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll (file missing)

O2 - BHO: Adssite Search Assistant - {1648E328-3E5A-4EA5-A9C6-E5F09EE272DA} - C:\WINDOWS\system32\adssite_sidebar.dll

O2 - BHO: BrowserCmp - {1D8282E6-BC4F-469B-AAED-7E4FF077AD93} - C:\WINDOWS\system32\iebrowserc.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Turnabout Helper - {87FF76F0-BCA9-40DC-B1E5-254062EEE8F4} - C:\Program Files\Reify Software\Turnabout\turnabout.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: ads_optimizer - {9C8A568E-4201-478a-8536-526CF371D2E2} - C:\WINDOWS\system32\nsy5A.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Reify Toolbar - {B99F805C-F0B1-48EA-8C8B-753BFCBED912} - C:\Program Files\Reify Software\Turnabout\turnabout.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [lxcgmon.exe] "C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [tguard] C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [postSetupCheck] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll" DllStart

O4 - HKCU\..\Run: [Creative WebCam Tray] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Expressivo] "C:\Program Files\ivo\Expressivo Demo\expressivo.exe" -t

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Kopia neostrada tp.lnk = ?

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZRfox000

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: (no name) - {1C1CB5F8-D5A3-4FD9-876C-ECD2BDA32716} - C:\Program Files\Reify Software\Turnabout\turnabout.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Turnabout Options... - {1C1CB5F8-D5A3-4FD9-876C-ECD2BDA32716} - C:\Program Files\Reify Software\Turnabout\turnabout.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {55027008-315F-4F45-BBC3-8BE119764741} (Slide Image Uploader Control) - http://www.slide.com/uploader/SlideImageUploader.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/5m/virtools.download.akamai.com/6712/player/install/installer.exe

O18 - Protocol: data - {038664DA-5BA5-47FC-88D9-15ADE940ED55} - C:\Program Files\Reify Software\Turnabout\turnabout.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: lxcg_device - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lxcgcoms.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


--

End of file - 10795 bytes

(Dmirecki) #7

Ale syf.

Zafixuj w Hijack:

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll

C:\WINDOWS\system32\nsy5A.dll

C:\WINDOWS\system32\iebrowserc.dll

C:\WINDOWS\system32\adssite_sidebar.dll


Folder::

C:\Program Files\MyWebSearch

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie (jeśli pojawi się pytanie “1 or 2” - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) i powstanie log, daj ten log na forum + nowy log z HijackThis.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to po restarcie usuń ręcznie plik C: ** Qoobox**


(Bartek Czech4) #8

Trochę jestem zielony. Ale co to znaczy zafixować??

Log z ComboFix:

ComboFix 08-02-24.4 - Bartosz Czech 2008-02-24 12:42:58.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.515 [GMT 1:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Bartosz Czech\Pulpit\ComboFix.exe

Command switches used :: C:\Documents and Settings\Bartosz Czech\Pulpit\CFScript.txt

 * Created a new restore point


[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED [/b][/color]


FILE ::

C:\WINDOWS\system32\adssite_sidebar.dll

C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll

C:\WINDOWS\system32\iebrowserc.dll

C:\WINDOWS\system32\nsy5A.dll

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\Program Files\FunWebProducts

C:\Program Files\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\[u]0[/u]0D52CD0.urr

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\CursorManiaBtn.html

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MailStampBtn.htmlx

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\MyStationeryBtn.htmlx

C:\Program Files\FunWebProducts\Shared\Cache\SmileyCentralBtn.html

C:\Program Files\internet explorer\msimg32.dll

C:\Program Files\MyWebSearch

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3BKGERR.JPG

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3BROVLY.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3CJPEG.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3DTACTL.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3HISTSW.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3HTMLMU.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3HTTPCT.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3IMSTUB.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3POPSWT.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3PSSAVR.SCR

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3REPROX.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3RESTUB.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3SCHMON.EXE

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3SCRCTR.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3SHLLVW.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3SPACER.WMV

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3WALLPP.DAT

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\F3WPHOOK.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3FFXTBR.JAR

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3FFXTBR.MANIFEST

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3HTML.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3IDLE.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3IMPIPE.EXE

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3MSG.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3NTSTBR.JAR

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3NTSTBR.MANIFEST

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3OUTLCN.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3PLUGIN.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SKIN.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SKPLAY.EXE

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SLSRCH.EXE

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\M3SRCHMN.EXE

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEPLG.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOESTB.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\NPMYWEBS.DLL

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Avatar\COMMON.F3S

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]0D3AF0A

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]0D3BD91

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]0D3C39B.bin

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]0D3C8CC.bin

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]0D3CBE8.bin

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]0D3CEC7.bin

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]28D0BFE.bin

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]28D0FF5.bin

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]28D1312.bin

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\[u]0[/u]28D196B.bin

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Cache\files.ini

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\CHECKERS.F3S

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\CHESS.F3S

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Game\REVERSI.F3S

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\History\search2

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\CM.ICO

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\MFC.ICO

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\PSS.ICO

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\SMILEY.ICO

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\WB.ICO

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\icons\ZWINKY.ICO

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\COMMON.F3S

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\DOG.F3S

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\FISH.F3S

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\KUNGFU.F3S

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\LIFEGARD.F3S

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\MAID.F3S

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\MAILBOX.F3S

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\OPERA.F3S

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\ROBOT.F3S

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\SEDUCT.F3S

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Notifier\SURFER.F3S

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\prevcfg2.htm

C:\Program Files\MyWebSearch\bar\Settings\s_pid.dat

C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

C:\WINDOWS\system32\adssite_sidebar.dll

C:\WINDOWS\system32\f3PSSavr.scr

C:\WINDOWS\system32\iebrowserc.dll

C:\WINDOWS\system32\msnav32.ax

C:\WINDOWS\system32\nsy5A.dll


.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-01-24 to 2008-02-24 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2008-02-24 11:12 . 2008-02-24 11:12	
Log z hijackThis:

[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 12:51:02, on 2008-02-24 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe D:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\ezprint.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\WINDOWS\system32\lxcgcoms.exe C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jucheck.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=677 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll O2 - BHO: Turnabout Helper - {87FF76F0-BCA9-40DC-B1E5-254062EEE8F4} - C:\Program Files\Reify Software\Turnabout\turnabout.dll O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll O3 - Toolbar: Reify Toolbar - {B99F805C-F0B1-48EA-8C8B-753BFCBED912} - C:\Program Files\Reify Software\Turnabout\turnabout.dll O4 - HKLM…\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM…\Run: [VTTimer] VTTimer.exe O4 - HKLM…\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “D:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe” O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM…\Run: [lxcgmon.exe] “C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe” O4 - HKLM…\Run: [EzPrint] “C:\Program Files\Lexmark 2300 Series\ezprint.exe” O4 - HKLM…\Run: [tguard] C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe O4 - HKLM…\Run: [SunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe” O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe” O4 - HKLM…\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] “C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\m3SrchMn.exe” /m=2 /w O4 - HKLM…\Run: [postSetupCheck] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe “C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll” DllStart O4 - HKCU…\Run: [Creative WebCam Tray] “C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe” O4 - HKCU…\Run: [NBJ] “C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe” O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU…\Run: [Expressivo] “C:\Program Files\ivo\Expressivo Demo\expressivo.exe” -t O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU…\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’) O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’) O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’) O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’) O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe O4 - Startup: Kopia neostrada tp.lnk = ? O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ? O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZRfox000 O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool… - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\MediaManager\grab.html O9 - Extra button: (no name) - {1C1CB5F8-D5A3-4FD9-876C-ECD2BDA32716} - C:\Program Files\Reify Software\Turnabout\turnabout.dll O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &Turnabout Options… - {1C1CB5F8-D5A3-4FD9-876C-ECD2BDA32716} - C:\Program Files\Reify Software\Turnabout\turnabout.dll O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {55027008-315F-4F45-BBC3-8BE119764741} (Slide Image Uploader Control) - http://www.slide.com/uploader/SlideImageUploader.cab O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/5m/virtools.download.akamai.com/6712/player/install/installer.exe O18 - Protocol: data - {038664DA-5BA5-47FC-88D9-15ADE940ED55} - C:\Program Files\Reify Software\Turnabout\turnabout.dll O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: lxcg_device - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lxcgcoms.exe O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe – End of file - 9829 bytes


(Dmirecki) #9

Uruchamiasz HijackThis -> Do a system Scan Only -> Zaznaczasz poniższe wpisy -> i dajesz Fix checked

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\kit.ini

C:\WINDOWS\system32\adssite-remove.exe

C:\WINDOWS\system32\adssite_sidebar_uninstall.exe

C:\WINDOWS\system32\rightonadz-uninst.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum + nowy log z HijackThis.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to po restarcie usuń ręcznie plik C: ** Qoobox**

Aha, logi dajesz na http://www.wklej.org


(Bartek Czech4) #10

Log z comboFix:

http://www.wklej.org/id/ccafa95cd1

Log z HijackThis:

http://www.wklej.org/id/e2a8b96fc0


(Leon$) #11

start >> uruchom >> cmd

sc stop IKANLOADER2

sc stop e4usbaw

sc stop EverestDriver

sc stop printio

sc stop SetupNTGLM7X

sc stop ZDCndis5

sc delete IKANLOADER2

sc delete e4usbaw

sc delete EverestDriver

sc delete printio

sc delete SetupNTGLM7X

sc delete ZDCndis5

otwórz notatnik i wklej

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Expressivo"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"tguard"=-

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart

b57f17008275c957m.jpg

powstanie plik o takiej ikonie

062aec4c9b51c033m.jpg

w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart

:slight_smile:


(Bartek Czech4) #12

jak mam scalić z rejestrem?


(Leon$) #13

Otwierasz wiersz poleceń Start >> uruchom << wpisz cmd

do wiersza poleceń wpisz po kolei

sc stop IKANLOADER2 >> enter

sc stop e4usbaw >> enter

i tak dalej

:slight_smile:

przecież masz napisane poczytaj pod rysunkami