Błąd systemu, wyskakujące okno


(Szwed88) #1

Witam. Mam problem bo podczas uruchomienia systemu wyskakuje mi powiadomienie Critical System Error , a na pasku narzędzi widnieje ikona niebieskiego kułka z żółtym krzyżykiem, która przechodzi w znak zapytania. Denerwuje mnie to, a sam komp też innaczej pracuje można powiedzieć, że wolniej. Zrobiłem skana programem HijackThis , a wyniki umieszczam tutaj

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:29:25, on 2006-10-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

E:\Różności\Programy\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Różności\Programy\XP Tools\xptools.exe

E:\Różności\Programy\XP Tools\xptools.exe

E:\Różności\Programy\XP Tools\xptools.exe

E:\Różności\Programy\XP Tools\xptools.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

E:\Różności\Programy\Winamp5,3\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - e:\różności\programy\Acrobat Reader 5.0.5 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {7b4d79df-9ef0-429d-a0e9-d9b138c6a53b} - C:\Program Files\SoftCodec\isaddon.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {8aed5df3-6e0b-4930-b1a5-f8aa8d757497} - C:\Program Files\SoftCodec\iesplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Soltek] C:\WINDOWS\system32\autorun.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VirusBurster] C:\Program Files\VirusBurster\virusburster.exe /h

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedOptimizer] E:\RNOCI~1\Programy\DAP\SPEEDO~1\SPO.EXE -s 

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Różności\Programy\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [XP Tools] E:\Różności\Programy\XP Tools\xptools.exe /min

O4 - HKCU\..\Run: [XPTools] E:\Różności\Programy\XP Tools\xptools.exe /min

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - E:\Różności\Programy\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - E:\Różności\Programy\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - E:\Różności\Programy\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E89CE6FF-C0AD-4874-8C4E-944064F3D09C}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O21 - SSODL: contrabandists - {dfa61db1-388e-4c87-8d56-540fa229bcb4} - C:\WINDOWS\system32\dpfwu.dll

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Złączono Posta : 26.10.2006 (Czw) 18:41

Proszę o pomoc


(Bbieniol) #2

Użyj narzędzia -> SmitFraudFix (w trybie awaryjnym z opcji 2 )

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners + raport ze SmitFraudFix :slight_smile: