Błąd w Comodo Firewall Pro


(Xabc123) #1

Jeśli program zainstalowany jest folderze, którego nazwa zawiera polskie litery, pojawia się problem z zapamiętaniem reguły dostępu do sieci dla takiego programu.

Należy ręcznie poprawić niewłaściwe znaki w ścieżce dostępu jaką błędnie zapisuje Comodo Firewall w rejestrze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Software\Comodo\Personal Firewall\AppCtrl\Apps.

Może polska wersja Comodo Firewall usunie ten błąd.

xabc