Błąd w kompie przy uruchomianiu

Siemka nie wiem co zrobić za każdym razem kidy włanczam wyskakuje mi coś takiego…

http://img240.imageshack.us/img240/6418/problemuf5.png

Może wiecie jak to usunać… :frowning: :evil: 8)

Złączono Posty : 03.02.2007 (Sob) 19:57

dodam jeszcze że to mam od roku;/;/

to może spróbój zrobić i dodac plik ibm00007.exe (niepowiem ci jak bo też niewiem :9)

Nie dodawaj usuń plik, daj log z HJT + Silent

Miałem to samo tylko ,że z innym plikiem i folderem…

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=130471

uzyskałem skuteczną pomoc.

pozatym zamieść może log z HijackThis, napewno ktoś kto się zna pomoże…

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:53:19, on 2007-02-03

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

D:\Martin\GaDu-GaDu\gg.exe

C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\MagicKey.exe

C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\MulMouse.exe

C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\OSD.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\lxcgcoms.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\lxcgjswx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\domowy\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.109\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =  

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\windows\blank.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\windows\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{A045DC85-FC44-45be-8A50-E4F9C62C9A84} - (no file)

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00007.exe"

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\regedit C:\WINDOWS\System32\userinit.exe,userinit.exe

O2 - BHO: Need2Find Bar BHO - {4D1C4E81-A32A-416b-BCDB-33B3EF3617D3} - C:\Program Files\Need2Find\bar\1.bin\ND2FNBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: 180search Toolbar - {93CECBB2-6B1B-448D-91B9-72604EF70105} - C:\Program Files\180search Assistant Programs\180search Toolbar\180ST.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Martin\GaDu-GaDu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: Enable Labtec Wireless Desktop.lnk = C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\MagicKey.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Search - http://kn.bar.need2find.com/KN/menusearch.html?p=KN

O8 - Extra context menu item: Download with &Shareaza - res://C:\Program Files\Shareaza\Plugins\RazaWebHook.dll/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - D:\Martin\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: GotSmiley - {240FF121-9EF3-4e9f-A397-9E189045B6A1} - "C:\Program Files\GotSmiley\GSYUpdater.exe" (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: GotSmiley - {240FF121-9EF3-4e9f-A397-9E189045B6A1} - "C:\Program Files\GotSmiley\GSYUpdater.exe" (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyPoker\PartyPoker.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyPoker\PartyPoker.exe (file missing)

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O18 - Protocol: bt2 - {1730B77B-F429-498F-9B15-4514D83C8294} - (no file)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O18 - Filter: application/x-bt2 - {6E1DDCE8-76BC-4390-9488-806E8FB1AD77} - (no file)

O18 - Filter: text/html - (no CLSID) - (no file)

O20 - Winlogon Notify: StillImage - C:\WINDOWS\

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:\PROGRA~1\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\wbsrv.dll

O21 - SSODL: fldrsys - {E6990B81-7269-4D70-8C65-2375298EDFE0} - fldrsys.dll (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: lxcg_device - - C:\WINDOWS\System32\lxcgcoms.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

Użyj narzędzia SmitFraudFix (wybierz opcję 2). Potem sprawdź co będzie z tego co wskazałem poniżej i usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery zaznaczone kasujesz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Wpisów R3 nie usuwasz hijackiem tylko usuniesz Registrar Lite, opis masz TUTAJ

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\rapport.txt.