Błąd w komputerze


(Michal Pieluc) #1

 Wystąpił problem podczas uruchamiania pliku c\:PROGRA~1/COMMON~1\system\sysmenu.dll       Nie można odnaleźć określonego modułu.

 Jak zawsze po szkole chciałem pograć sobie w cs:go ale nie mogłem. Wyskakuje mi taki błąd. Po pewnym czasie zaczął mi działać antyvirus. Nie wiem czy to ma coś wspólnego z tym błędem ale warto wspomnieć. Dodaje załączniki z FRST i Addition.

FRST.txt

Addition.txt


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

CloseProcesses:
Task: {01D11A7C-73F4-49A3-8858-ADC41C4BA068} - System32\Tasks\RegClean Pro_UPDATES => C:\Program Files (x86)\RCP\RegCleanPro.exe <==== ATTENTION
Task: {28F0AEF4-C8EC-4509-BD85-285C54E79666} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SMupdate3 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update3 <==== ATTENTION
Task: {2F33919B-6EB9-4FB3-9DF6-71AA0C8A9131} - System32\Tasks\APSnotifierPP2 => C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe <==== ATTENTION
Task: {3FE8B7F5-4E58-4AA2-8C5A-6680873C3FCD} - \YTDownloader No Task File <==== ATTENTION
Task: {518B9AC5-5EEC-44DF-8937-0C6195D37502} - System32\Tasks\04360068-1e33-4721-b1ba-41fa8ae71db0-6 => C:\Program Files (x86)\GoHD\04360068-1e33-4721-b1ba-41fa8ae71db0-6.exe <==== ATTENTION
Task: {532B8901-9973-46A3-A74C-68274347B7DF} - System32\Tasks\RegClean Pro => C:\Program Files (x86)\RCP\RegCleanPro.exe <==== ATTENTION
Task: {5C6F519A-DA88-4E16-A320-08770E2D5587} - System32\Tasks\04360068-1e33-4721-b1ba-41fa8ae71db0-1-6 => C:\Program Files (x86)\GoHD\04360068-1e33-4721-b1ba-41fa8ae71db0-1-6.exe <==== ATTENTION
Task: {5DD3E6BE-A6A5-449A-9CA5-B4359708139A} - System32\Tasks\RegClean Pro_DEFAULT => C:\Program Files (x86)\RCP\RegCleanPro.exe <==== ATTENTION
Task: {6191C3DF-E03B-47C2-8D7C-9291497B6C2E} - System32\Tasks\APSnotifierPP3 => C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe <==== ATTENTION
Task: {73F4687C-E659-467F-8D7D-F90AFB878FC7} - System32\Tasks\SMupdate1 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update1 <==== ATTENTION
Task: {7A4BBB43-CCF4-4A53-A000-D625A1FE2554} - System32\Tasks\04360068-1e33-4721-b1ba-41fa8ae71db0-1-7 => C:\Program Files (x86)\GoHD\04360068-1e33-4721-b1ba-41fa8ae71db0-1-7.exe <==== ATTENTION
Task: {7A8F94A3-0253-4013-BAF2-B9BCEA780B9C} - System32\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe <==== ATTENTION
Task: {7CE0BF15-A3D2-427D-9514-893541BCA74F} - System32\Tasks\04360068-1e33-4721-b1ba-41fa8ae71db0-10_user => C:\Program Files (x86)\GoHD\04360068-1e33-4721-b1ba-41fa8ae71db0-10.exe <==== ATTENTION
Task: {7D609300-FDEE-4366-85C3-BFA2D0F150A4} - System32\Tasks\{7DAD860F-C643-41B3-BD3F-9EBE5167A159} => pcalua.exe -a C:\Users\Standard\AppData\Roaming\omiga-plus\UninstallManager.exe -c -ptid=adks <==== ATTENTION
Task: {88AB1B69-0D7E-4D32-9F33-0BAE47AFD3AE} - System32\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe <==== ATTENTION
Task: {A2B60EAC-7ACB-4102-B22C-4ABE337E7276} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\SMupdate2 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update2 <==== ATTENTION
Task: {A2F19AA7-273F-424E-818B-5172DC3F5EB1} - System32\Tasks\APSnotifierPP1 => C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe <==== ATTENTION
Task: {E22F3AC9-54F6-43D5-AFE3-FB371C439723} - System32\Tasks\04360068-1e33-4721-b1ba-41fa8ae71db0-7 => C:\Program Files (x86)\GoHD\04360068-1e33-4721-b1ba-41fa8ae71db0-7.exe <==== ATTENTION
Task: {F35B143E-547A-4CD7-BE07-B80031B1EB8D} - System32\Tasks\LaunchSignup => C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\Signup Wizard.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\APSnotifierPP1.job => C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\APSnotifierPP2.job => C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\APSnotifierPP3.job => C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe <==== ATTENTION
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [256896 2014-07-11] (Oracle Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [gmsd_pl_12] => [X]
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => No File
BootExecute: autocheck autochk * aswBoot.exe /M:5cc3239a0 /wow /dir:"C:\Program Files\AVAST Software\Avast"
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope value is missing
SearchScopes: HKLM -> {589B893E-773C-4941-88C2-0DCC718E621C} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope value is missing
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3465231823-36514526-1531006317-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3465231823-36514526-1531006317-1000 -> {9766D288-E8A5-4BA8-942F-7121E444C333} URL = http://taplika.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=tlk_aw_15_06_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyDyE0EyC0F0C0FyCtD0DtCtA0DtCyCzytN0D0Tzu0StCtCtBzztN1L2XzutAtFyBtFtBtFtDtN1L1Czu0C0I0S0V0E0R1V1BtAtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyCtCyC0ByD0C0F0DtGtA0D0F0FtGzztD0EtDtGtBzy0FtBtGyC0EzyzyyB0D0AtA0B0D0DyB2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0C0A0CyE0F0BtAyCtGyBtB0EyCtGyEtByCtCtG0AtD0BtBtG0CyB0CtAtAyCtB0EzztCyByE2QtN1B1L1H1Ezu1O2U1M1B&cr=2012806365&ir=
CHR HomePage: Default -> hxxp://taplika.com/?f=1&a=tlk_aw_15_06_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyDyE0EyC0F0C0FyCtD0DtCtA0DtCyCzytN0D0Tzu0StCtCtBzztN1L2XzutAtFyBtFtBtFtDtN1L1Czu0C0I0S0V0E0R1V1BtAtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyCtCyC0ByD0C0F0DtGtA0D0F0FtGzztD0EtDtGtBzy0FtBtGyC0EzyzyyB0D0AtA0B0D0DyB2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0C0A0CyE0F0BtAyCtGyBtB0EyCtGyEtByCtCtG0AtD0BtBtG0CyB0CtAtAyCtB0EzztCyByE2QtN1B1L1H1Ezu1O2U1M1B&cr=2012806365&ir=
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://taplika.com/?f=7&a=tlk_aw_15_06_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyDyE0EyC0F0C0FyCtD0DtCtA0DtCyCzytN0D0Tzu0StCtCtBzztN1L2XzutAtFyBtFtBtFtDtN1L1Czu0C0I0S0V0E0R1V1BtAtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyCtCyC0ByD0C0F0DtGtA0D0F0FtGzztD0EtDtGtBzy0FtBtGyC0EzyzyyB0D0AtA0B0D0DyB2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0C0A0CyE0F0BtAyCtGyBtB0EyCtGyEtByCtCtG0AtD0BtBtG0CyB0CtAtAyCtB0EzztCyByE2QtN1B1L1H1Ezu1O2U1M1B&cr=2012806365&ir="
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [lfkjojacgdjkninepeghaamnapdjmlfn] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lfkjojacgdjkninepeghaamnapdjmlfn] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
R2 MaintainerSvc3.03.8875506; C:\ProgramData\7e4df1c2-17ef-43f5-93e3-fbd2eceaa42c\maintainer.exe [128240 2015-06-23] ()
S4 WindowsMangerProtect; C:\ProgramData\WindowsMangerProtect\ProtectWindowsManager.exe [485376 2014-12-16] () [File not signed] <==== ATTENTION
S1 ccnfd_1_10_0_5; system32\drivers\ccnfd_1_10_0_5.sys [X]
S3 EagleX64; \\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys [X]
S3 EraserUtilDrv11510; \\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilDrv11510.sys [X]
S1 wpnfd_1_10_0_6; system32\drivers\wpnfd_1_10_0_6.sys [X]
2014-11-30 20:30 - 2014-11-30 20:30 - 1819608 _____ (Object Browser) C:\Users\Standard\AppData\Roaming\IJJIGHW.exe
2014-11-30 20:30 - 2014-11-30 20:30 - 1342424 _____ (Object Browser) C:\Users\Standard\AppData\Roaming\UIZJU.exe
2015-02-06 01:17 - 2015-02-06 01:17 - 0613057 _____ (CMI Limited) C:\Users\Standard\AppData\Local\nscC082.tmp
2014-12-25 00:16 - 2014-12-25 00:16 - 0613057 _____ (CMI Limited) C:\Users\Standard\AppData\Local\nsdE091.tmp
2015-02-06 15:02 - 2015-02-06 15:02 - 0613057 _____ (CMI Limited) C:\Users\Standard\AppData\Local\nsnE189.tmp
2014-12-24 19:23 - 2014-12-24 19:23 - 0613057 _____ (CMI Limited) C:\Users\Standard\AppData\Local\nsp6656.tmp
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.