Błąd w MOH:AA GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subs


(zgredzio) #1

Włączam grę i po chwili w konsoli pokazuje się ten błąd: GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem. Wyczytałem, że trzeba odpowiednie sterowniki zainstalować. Moja karta to NVIDIA Riva TNT2. Teraz mam 56.72. Gdzieś wyczytałem, że ostatnie odpowiednie sterowniki to 71.89. Czy zainstalować te czy jakieś inne?