Bład w Mysql


(Blask Ognia) #1
<?php


$sql="mysql_connect(localhost, uzytkownik, haslo)";

$wykonaj=mysql_query($sql);

if($wykonaj) echo "It's OK
";

else {

echo "Blad !
";

exit;

}


?>

Cały czas zwraca mi błąd mimo, że za uzytkonik i haslo wpisuje poprawne dane i tak zwraca mi wartośc false. Co robić? W pomocy boo.pl napisali, ze nie działaą inne metody jak tylko localhost


(Balon) #2

Oj ale namotałeś tutaj.

<?

mysql_connect ("localhost","uzytkownik","haslo") or die ("Nie mozna polaczyc sie z baza MySQl");

mysql_select_db (baza_danych) or die ("Nie mozna polaczyc sie z wybrana baza danych");

?>

Tak nie łatwiej ?


(Blask Ognia) #3

Heh... ja do tej pory laik jestem... :- ) Dzięki...