Błąd Wyświetlania 3D


(Ferdek31) #1

a testy directx przebiegają prawidłowo?