Błąd z dziennika zdarzeń zaraz przed restartem

Po restarcie kompa w dzienniku zdarzeń widnieje taki oto błąd:

Nazwa dziennika	Typ zdarzenia	Kategoria	Wygenerowany	Użytkownik	Źródło	Opis

System	Błąd	Brak	2007-04-07 13:24:46 Service Control Manager	7000: Nie można uruchomić usługi Sterownik portu równoległego z powodu następującego błędu: Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.

Po tym błędzie następuje u mnie restart komputera. Przeważnie pojawia sie jak gram a w tle ściagam pliki. Ktoś wie o jaką usługę chodzi ?

prawdopodobnie nie ma to żadnego związku z restartami, sterownik portu równoległego to parport.sys i uruchamiany jest tylko po podłączeniu drukarki do portu, jesli nie masz podłączonej drukarki jego start powinien być ustawiony na 3(w HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Parport)

no a ja wlaśnie mam podłączoną drukarkę wiec ustawić na ile ? 1 czy 2 ?