Błąd z RunDLL. Nie można odnaleźć określonego modułu

Cześć wiem, że już temat był, ale potrzebował bym pomocy w tym konkretnym przypadku. Przeskanowałem komputer przez AdwCleaner. Raporty z FRST wyglądają następująco:

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {2B1D5FBD-EDFB-4BB5-BAB2-47A6D8876173} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SMupdate3 = Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update3 ==== ATTENTION
Task: {697A021C-A40F-448A-BC8E-C52A52F4A689} - System32\Tasks\UYANRV = C:\Users\Marcin Maciejewski\AppData\Roaming\UYANRV.exe ==== ATTENTION
Task: {798B1452-8F29-4A7D-9B75-2660C0B4235A} - System32\Tasks\YMC = C:\Users\Marcin Maciejewski\AppData\Roaming\YMC.exe ==== ATTENTION
Task: {A654E88F-150C-4794-9EE5-791515C4D7B5} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1378658672-3127490500-1193963175-1000UA = C:\Users\Marcin Maciejewski\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2014-10-15] (Facebook Inc.)
Task: {DC5BDAA9-F6ED-41AF-85CA-39A7995A90A5} - System32\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1378658672-3127490500-1193963175-1000Core = C:\Users\Marcin Maciejewski\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2014-10-15] (Facebook Inc.)
Task: {E526D75D-F3E8-498C-9E56-93F37211DD3D} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\SMupdate2 = Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update2 ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1378658672-3127490500-1193963175-1000Core.job = C:\Users\Marcin Maciejewski\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1378658672-3127490500-1193963175-1000UA.job = C:\Users\Marcin Maciejewski\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\UYANRV.job = C:\Users\Marcin Maciejewski\AppData\Roaming\UYANRV.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\YMC.job = C:\Users\Marcin Maciejewski\AppData\Roaming\YMC.exe ==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-1378658672-3127490500-1193963175-1000\...\Run: [Facebook Update] = C:\Users\Marcin Maciejewski\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [138096 2014-10-15] (Facebook Inc.)
HKU\S-1-5-21-1378658672-3127490500-1193963175-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = "C:\Users\Marcin Maciejewski\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
HKU\S-1-5-21-1378658672-3127490500-1193963175-1000\...\Policies\Explorer: []
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
OPR Extension: (iWebar) - C:\Users\Marcin Maciejewski\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\gnjbfdmiommbcdfigaefehgdndnpeech [2014-12-12]
S3 IntcAzAudAddService; system32\drivers\RTKVHD64.sys [X]
2015-02-09 16:38 - 2015-02-09 16:40 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0001248 _____ () C:\Users\Marcin Maciejewski\AppData\Roaming\UYANRV
2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0002086 _____ () C:\Users\Marcin Maciejewski\AppData\Roaming\YMC
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Pomogło, dzięki. Można zamknąć temat ! :slight_smile:

Skasuj folder C:\FRST