Błagam o sprawdzenie loga


(Alefun) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:44:39, on 2005-04-29

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\RamCleaner\RamCleaner.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe

C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe

C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\PROGRA~1\mozilla.org\Mozilla\Mozilla.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\DOCUME~1\Sasza\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.781\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Sasza\USTAWI~1\Temp\se.dll/spage.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Sasza\USTAWI~1\Temp\se.dll/spage.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {09C653A3-E6C8-4763-9F19-1603E062FFFF} - C:\WINDOWS\System32\jhni.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RamCleaner] C:\Program Files\RamCleaner\RamCleaner.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Sasza\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe /DropDisc

O4 - HKCU\..\Run: [Mozilla Quick Launch] "C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\Mozilla.exe" -turbo

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Microsoft AntiSpyware helper - {CC59939C-DA0D-4A95-BF4E-E83EC0ED369A} - (no file) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Microsoft AntiSpyware helper - {CC59939C-DA0D-4A95-BF4E-E83EC0ED369A} - (no file) (HKCU)

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.onet.pl

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O18 - Filter: text/html - {7DFD1F1C-EA81-417C-BFAA-74260200DCEF} - C:\WINDOWS\System32\jhni.dll

O18 - Filter: text/plain - {7DFD1F1C-EA81-417C-BFAA-74260200DCEF} - C:\WINDOWS\System32\jhni.dll

Witam. Na górze log. Stronka startowa zablokowana (próbowałem już na wszystkie sposoby wyszukane w internecie), i co pewien czas wyskakuje jakaś reklama. Oczywiście wyszukiwanie w IE też coś dziwnego pokazuje. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam


(Musg) #2

wylacz przywracanie systemu w xp,wejdz w tryb awaryjny f8

i lecisz:

pozbadz sie recznie tych plikow:

jhni.dll

daj raz jeszcze log

pamietaj o procedurach usuwania

:slight_smile:

kosmatycznie jeszcze ciachasz:

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WIN:

DOWS\web\related.htm

ciachnij:


(Alefun) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:08:55, on 2005-04-30

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\RamCleaner\RamCleaner.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe

C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe

C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\Mozilla.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Sasza\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.265\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {09C653A3-E6C8-4763-9F19-1603E062FFFF} - C:\WINDOWS\System32\jhni.dll (file missing)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RamCleaner] C:\Program Files\RamCleaner\RamCleaner.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Sasza\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IW_Drop_Icon] C:\Program Files\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe /DropDisc

O4 - HKCU\..\Run: [Mozilla Quick Launch] "C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\Mozilla.exe" -turbo

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.onet.pl

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O18 - Filter: text/html - {7DFD1F1C-EA81-417C-BFAA-74260200DCEF} - C:\WINDOWS\System32\jhni.dll

O18 - Filter: text/plain - {7DFD1F1C-EA81-417C-BFAA-74260200DCEF} - C:\WINDOWS\System32\jhni.dll

Wielkie dzięki za zaintersowani, tak na początek :wink:

Zrobiłem wszystko wg Twojej instrukcji, lecz nie wyłączyłem przywracania systemu...nie wiem jak...ale to chyba za dużej różnicy nie robi :wink: (mam nadzieje)

Pozdrawiam, Piotrek

A, i nie wiem czemu, jak chce włączyć WMP to wyświetla się komunikat: błąd wewnętrzny. Czy to jest też z tym związane?


(Damian) #4

Usuwałeś w awaryjnym?? Bo kilka jeszcze zoastało :

O2 - BHO: (no name) - {09C653A3-E6C8-4763-9F19-1603E062FFFF} - C:\WINDOWS\System32\jhni.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Sasza\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O18 - Filter: text/html - {7DFD1F1C-EA81-417C-BFAA-74260200DCEF} - C:\WINDOWS\System32\jhni.dll

O18 - Filter: text/plain - {7DFD1F1C-EA81-417C-BFAA-74260200DCEF} - C:\WINDOWS\System32\jhni.dll

Przeskanuj jeszcze komputer programami:

:arrow: CWShredder 2.14

:arrow: Spybot - Search & Destroy 1.4 RC1 PL

:arrow: Ad-aware SE Personal 1.05

:arrow:PestPatrol


(Kuz5) #5

Na początek wyczyść katalog TEMP

Start=>Uruchom=>%temp%=>I usuń wszystko co sie tam znajduje

Następnie usuń wpisy:

O2 - BHO: (no name) - {09C653A3-E6C8-4763-9F19-1603E062FFFF} - C:\WINDOWS\System32\jhni.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Sasza\USTAWI~1\Temp\se.dll,DllInstall

O18 - Filter: text/html - {7DFD1F1C-EA81-417C-BFAA-74260200DCEF} - C:\WINDOWS\System32\jhni.dll

O18 - Filter: text/plain - {7DFD1F1C-EA81-417C-BFAA-74260200DCEF} - C:\WINDOWS\System32\ jhni.dll

Pliki na czerwono usuń ręcznie z dysku a jeżeli będą trudności to spróbuj go usunąć programem Pocket Killbox czyli odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżke:

C:\WINDOWS\System32**** jhni.dll

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz sie)