Błędne wskazywanie wolnego miejsca na HDD


(Bela Daniel) #1

jak windows 98 to start uruchom: (gdzie c to partycja która źle wskazuje miejsce)

scandisk c: /f

jak winxp+:

chkdsk c: /f


(Wojteko10) #2

jaki masz system ?