Błędy systemu i mulenie kompa


(Kamilmistrz) #1

po włączeniu komputera pokazuja sie błedy jak w tym temacie :

viewtopic.php?f=2&t=210422

podczas pracy na komputerze wyskakuja okienka o instalacji storage protector....kololwiek to jest.

wchodzad w Moj komputer...zamiast ikonki dysku C jest ikonka przedstawiajaca czerwony krzyżyk.

Gdy komputer jest jakis czas wlaczony...zaczyna mulic ...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:35:54, on 2007-12-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\Common Files\StorageProtector\strpmon.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\WINDOWS\system32\xcijmwgm.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Kamil\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [6092facd] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\fqtmtmhb.dll",b

O4 - HKLM\..\Run: [Salestart] "C:\Program Files\Common Files\StorageProtector\strpmon.exe" dm=http://storageprotector.com ad=http://storageprotector.com sd=http://inspaid.storageprotector.com

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\GetRight\getright.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0A1928E5-7732-4222-8D75-B8DEEA3A3BC7}: NameServer = 193.34.44.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0A1928E5-7732-4222-8D75-B8DEEA3A3BC7}: NameServer = 193.34.44.2

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0A1928E5-7732-4222-8D75-B8DEEA3A3BC7}: NameServer = 193.34.44.2

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: DomainService - - C:\WINDOWS\system32\xcijmwgm.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Microsoft cache control (MSControlService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\windows

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

jeżeli ktokolwiek wie co moze pomuc...niech pisze... z gory dzieki


(Gutek) #2

Użyj VundoFix + Trojan.Vundo Removal Tool + VirtumundoBeGone.

Daj log z ComboFix