Błędy w podglądzie zdażeń i zawieszanie sie komputera


(matifcb) #1

Komputer mi się często wiesza jak włączam film lub używam Firefox !!

Błąd przy źródle EventSystem Podczas wewnętrznego przetwarzania system zdarzeń modelu COM+ wykrył zły kod powrotu. HRESULT to 8007043C z w wierszu 44 z d:\nt\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft i zgłoś ten błąd.

Błąd przy źródle Service Control Manager Nie można uruchomić usługi wscsvc z powodu następującego błędu:

Program wykonywalny, w którym ta usługa (zgodnie z jej konfiguracją) ma być uruchomiona, nie implementuje usługi.

Skanowałem komputer na obecność wirusów ale co do tego to mam blad z mbr.exe którego chciałem użyć żeby wyeliminować rootkity w Mbr ale wyskakuje błąd „Program za duzy do umieszczenia w pamięci” 16-bitowwy podsystem MDDOS NTVDM napotkał błąd systemu