Bledy w rejestrze


(Haha) #1

witam.Pojawiaja mi sie takie komunikaty o różnych tresiach z rejestru przy skanowaniu programem ewido anti malware.Registry HKLM\SOFTWARCLASSESCLASID(9F95F736-0F62-4214-A4B4-CAA6

Spyware.Save now.

Daje Loga do sprawdzenia.Bo przy kazdym skanowianiu pojawia mi sie caly czas Spyware w rejestrze.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:43:23, on 2006-01-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Multimedia Keyboard\PS2USBKbdDrv.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\Program Files\Screamer Radio\screamer.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\SecuritySuite.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Instalki\HijackThis1991.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: FiltrateIE Class - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\system32\safeie.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WireLessKeyboard] C:\Program Files\Multimedia Keyboard\PS2USBKbdDrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [jv16PT - Privacy Protector] C:\Program Files\jv16 PowerTools 2005\jv16pt.exe -ExecTask "C:\Program Files\jv16 PowerTools 2005\Tasks\_PrivacyProtector\Task.jvb"

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: &Download all by WellGet - C:\Program Files\WellGet\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download by &WellGet - C:\Program Files\WellGet\nxcatch.htm

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: WellGet - {35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899} - C:\Program Files\WellGet\WellGet.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

(Kacz2n) #2

Log OK. Usuń po prostu ten spyware z rejestru jak ci program znajdzie.


(Gutek) #3

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa


(Haha) #4

i co tak za kazdym razem.?? jak pojawi sie spyware w rejestrze.? :-x

i jak zrobic te roszerzenie z TXT na wszystkie pliki.?


(Gutek) #5

A pojawiły się inne?


(Haha) #6

Tak pojawiaja sie inne nazwy.a te rozszerzenie jak sie robi.? :oops:


(Gutek) #7

A jakie jeszcze to wyskakują klucze?


(Haha) #8

HKLM\SOFTWARE\CLASSES\INTER[C285D18D-43A2-4AEF-83FB-BF2]

I TEN..


(Gutek) #9

no i Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa


(Haha) #10

Przy 2 wpisie pojawai mi sie ze juz 1 plik jest zapisany o takiej samej naziwe.. czyli mam potwierdzic ten 2 pis i kliknac TAK.?

Złączono Posta : 12.01.2006 (Czw) 22:36

Pokazuje Raport.O to co wykryl program..

---------------------------------------------------------

 ewido anti-malware - Scan report

---------------------------------------------------------


 + Created on: 22:37:19, 2006-01-12

 + Report-Checksum: 544B4DFD


 + Scan result:


	HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9F95F736-0F62-4214-A4B4-CAA6738D4C07} -> Spyware.SaveNow : Cleaned with backup

	HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C285D18D-43A2-4AEF-83FB-BF280E660A97} -> Spyware.SaveNow : Cleaned with backup::Report End