Blokowanie antywirusa, wolno działający Google Chrome


(Nincinka) #1

Witam,

dwa dni temu przy próbie aktualizacji McAfee zablokowało mu funkcje skanowania równocześnie przymuliło Chroma i ogólnie cały komputer spowolnił w działaniu. Obecnie odinstalowałam Chroma. Uśmiecham się po pomoc, poniżej logi:


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
HKU\S-1-5-21-714104300-1679915952-346951114-1003\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKU\S-1-5-21-714104300-1679915952-346951114-1003\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\NVIDIA~1\3DVISI~1\NVSTIN~1.DLL => C:\PROGRA~2\NVIDIA~1\3DVISI~1\NVSTIN~1.DLL File not found
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
2015-06-09 21:49 - 2013-09-15 16:34 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-714104300-1679915952-346951114-1003_Classes\CLSID\{0F22A205-CFB0-4679-8499-A6F44A80A208}\InprocServer32 -> C:\Users\Mag\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.5\psuser_64.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-714104300-1679915952-346951114-1003_Classes\CLSID\{355EC88A-02E2-4547-9DEE-F87426484BD1}\InprocServer32 -> C:\Users\Mag\AppData\Local\Google\Update\1.3.23.9\psuser_64.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-714104300-1679915952-346951114-1003_Classes\CLSID\{90B3DFBF-AF6A-4EA0-8899-F332194690F8}\InprocServer32 -> C:\Users\Mag\AppData\Local\Google\Update\1.3.24.15\psuser_64.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-714104300-1679915952-346951114-1003_Classes\CLSID\{C3BC25C0-FCD3-4F01-AFDD-41373F017C9A}\InprocServer32 -> C:\Users\Mag\AppData\Local\Google\Update\1.3.26.9\psuser_64.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-714104300-1679915952-346951114-1003_Classes\CLSID\{D0336C0B-7919-4C04-8CCE-2EBAE2ECE8C9}\InprocServer32 -> C:\Users\Mag\AppData\Local\Google\Update\1.3.25.11\psuser_64.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-714104300-1679915952-346951114-1003_Classes\CLSID\{FE498BAB-CB4C-4F88-AC3F-3641AAAF5E9E}\InprocServer32 -> C:\Users\Mag\AppData\Local\Google\Update\1.3.24.7\psuser_64.dll No File
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.


(Nincinka) #3

log:


(Atis) #4

Skasuj folder C:\FRST

Odinstaluj Java 8 Update 25 i zainstaluj Java 8 Update 45


(Nincinka) #5

Wykonane.

Po restarcie MCAfee nadal ma zablokowane skanowanie w czasie rzeczywistym i komp nadal przymula z lekka.


(Atis) #6

Przeciez napisałaś, że przyczyną problemu jest McAfee.