Blokowanie dostępu do cdrom


(Rksi) #1

jak w win xp zablokować użytkowikowi lub grupię użytkowników dostęp do napędu cd i stacji dyskietek