Blokowanie dostepu do sieci


(Antekwielki) #1

witam,

mam zainfekowany system.

podam w skrocie co sie dzieje:

 • wywala mnie czesto z MSN

 • blokuje przychodzace i wychodzace teksty z MSN i skype (wyslam ale nie docieraja, ani ja nie widze przysylanych do mnie) musze dopiero wylaczyc i wlaczyc program na nowo

 • linki przesylane w emailach nie uruchamiaja sie automatycznie (musze je wklejac recznie)

 • czesto pojawia mi sie informacja o bledzie programu TODO (plik o nazwie: 82exhmunml35dl - czesto sie zmieniaja jego pierwsze cyfry)

 • ten sam plik uruchamia sie w tle (widoczne to jest podczas zamykania systemu)

 • czesto pojawia sie informacja o bledzie allplayera przy ogladaniu jakis filmow.

 • pomimo dobrego sygnalu z netu, pokazuje mi sie w oknie explorera informacja o braku zasiegu (Thompson)

z gory dziekuje za pomoc

wklejam loga:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 07:46:19, on 2007-12-19

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\MyWebSearch\bar\1.bin\m3SrchMn.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\Services\SERVIC~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFXFER.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 189.145.128.86:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: Multi Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMul0.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: MouseGest - {112AB43D-32C4-3B21-53BA-13A46743BC34} - C:\WINDOWS\system32\mousegex.dll

O2 - BHO: Need2Find Bar BHO - {4D1C4E81-A32A-416b-BCDB-33B3EF3617D3} - C:\Program Files\Need2Find\bar\1.bin\ND2FNBAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: Web Mon - {7428F943-BC4F-4A39-3B43-AB433C523B34} - C:\WINDOWS\system32\WebMons.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Multi Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMul0.dll

O3 - Toolbar: Multi Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMul0.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Need2Find Bar - {4D1C4E89-A32A-416B-BCDB-33B3EF3617D3} - C:\Program Files\Need2Find\bar\1.bin\ND2FNBAR.DLL (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM..\Run: [THotkey] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe

O4 - HKLM..\Run: [Tvs] C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [smoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient

O4 - HKLM..\Run: [Nokia Tray Application] C:\Program Files\Common Files\Nokia\NCLTools\NclTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MyWebSearch\bar\1.bin\m3SrchMn.exe" /m=0

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [soundlibs] C:\WINDOWS\soundlib.exe

O4 - HKLM..\Run: [LXCFCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCFtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM..\Run: [devenv] C:\WINDOWS\system\smvss.exe /w

O4 - HKLM..\Run: [sDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"

O4 - HKCU..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MyWebSearch\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi ... p=ZNfox000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O18 - Filter hijack: text/html - (no CLSID) - (no file)

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: lmab_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LMabcoms.exe

O23 - Service: lxcf_device - - C:\WINDOWS\system32\lxcfcoms.exe

O23 - Service: MaxBackServiceInt - Unknown owner - C:\Program Files\Maxtor\Maxtor Backup\MaxBackServiceInt.exe (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe (file missing)

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

O23 - Service: TOSHIBA Application Service (TAPPSRV) - TOSHIBA Corp. - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe

--

End of file - 10231 bytes


(Ciuci) #2

Pobierz program SDFix

* Dwuklik na SDFix.exe następnie program wypakuje się na dysk systemowy (standardowo C:\SDFix)

* Zrestartuj komputer i wejdź do trybu awaryjnego (klawisz F8 przed bootem Windowsa)

* Wejdź do folderu z SDFix kliknij dwa razy na plik RunThis.bat

* Wciśnij Y nastąpi proces usuwania.

* Kiedy usuwanie się ukończy wciśnij dowolny klawisz (Any Key). Nastąpi restart komputera.

* Po restarcie SDFix uruchomi się ponownie, żeby dokończyć proces usuwania kiedy pojawi się w oknie programu Finished, wciśnij dowolny klawisz do zakończenia scryptu i załadowania ikon na pulpicie.

* Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.


(Antekwielki) #3

zrobilem wedlug polecen.

report:


(Gutek) #4

Daj log z ComboFix

Użyj ATF-Cleaner http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1 i oczyść TEMP


(Antekwielki) #5

tyel ,ze ja wyczyscilem TEMP. hmm. wyczyscilem jeszcze raz to co sie dalo (kilka plikow zostalo) jak i TEMP INTERNET FILES.

po uzyciu programu Combo Fix mam taki report:


(Gutek) #6

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo


(Antekwielki) #7

zrobione wedlug zalecen.

nowy log z combo wyglada tak:


(Gutek) #8

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509


(Antekwielki) #9

sprawa dosyc skomplikowana jak dla mnie.

uruchomilem tego cleanera jak i sprawdzilem regedit.

jest taki plik w TEMP, ktory nazywa sie "30exhmunml35dl" on tworzy (dodaje) kolejne pliki o tej samej nazwie ale z innym numerem, np "96exhmunml35dl".

wydaje mi sie, ze one sa odpowiedzialne za problemy.

w MSN i skypie ciagle nie dochodza wiadomosci mimo, iz wszystko wyglada ok.

poszukalem w regedit, gdzie jest ten plik "30exhmunml35dl" i pokazalo mi 3 pliki:

type: dwa razy REG_SZ oraz REG_DWORD

data: (value not set), 0x475d2387f (1197286287), 94exhmunml35dl.exe

znajduje sie to w HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\directdraw\MostRecentAplication

dziekuje za pomoc, Antek


(Gutek) #10

Pobierz Gmer

 1. Rootkit=>szukaj=>bez zaznaczania pokaż wszystko=> Ctrl + V do posta wklej

 2. Rootkit => zaznaczone tylko Pokazuj wszystko + Usługi => Szukaj => Kopiuj => Ctrl + V do posta wklej


(Antekwielki) #11
 1. bez zaznaczania "pokaz wszystko"

czy ma to dzielic i tu wrzucic? - Wiadomość ma 669889 znaków. Maksymalna dopuszczalna liczba znaków to 60000.

 1. zaznaczone tylko "pokaz wszystko"

"gmer nie odnalazl zadnych modyfikacji systemu"

spowalnia mi juz system :frowning:


(Gutek) #12

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools