Blokowanie programów załączam logi i proszę o sprawdzenie

(Kurss1005) #1

Witajcie, czy poniższe logi mówią coś o ewentualnej przyczynie

blokowania KIS 7 przez system. Wszystko to zaczęło się od 4.06.2008 jak neostrada włączyła jakąś ochronę.

mam informację o uszkodzonych bazach danych ale aktualizacja działa bez problemu. Nic nie rozumię i dlatego załączam logi

Mam WIN XP HE

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:19:15, on 2008-06-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O4 - HKLM…\Run: [AVP] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [NBJ] “C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe”

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip…{3F5249C9-E9D5-4402-8517-642BCB5288AC}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 Home Edition (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

End of file - 3689 bytes

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ComboFix 08-06-06.4 - 1 2008-06-10 9:41:28.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.633 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\1\Pulpit\ComboFix.exe

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-05-10 to 2008-06-10 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-06-06 17:01 . 2008-06-06 17:01

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-06-10 07:57 25,835,296 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat

2008-06-10 07:56 498,208 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.dat

2008-06-10 07:19 --------- d-----w C:\Program Files\Neostrada TP

2008-06-10 06:52 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab

2008-06-09 22:22 48,464 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.idx

2008-06-09 22:22 345,644 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx

2008-06-09 13:08 --------- d-----w C:\Program Files\English Translator 3

2008-06-08 22:24 --------- d-----w C:\Documents and Settings\1\Dane aplikacji\Skype

2008-06-08 22:06 --------- d-----w C:\Documents and Settings\1\Dane aplikacji\skypePM

2008-05-29 21:33 88,774 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\klick.dat

2008-05-28 21:32 96,966 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\klin.dat

2008-05-28 21:32 112,144 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\kl1.sys

2008-05-01 22:19 --------- d-----w C:\Program Files\jv16 PowerTools

2008-04-17 22:46 --------- d-----w C:\Program Files\Lavasoft

2008-04-11 22:31 --------- d-----w C:\Documents and Settings\1\Dane aplikacji\OfficeUpdate12

2008-03-25 04:52 621,344 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswstr10.dll

2008-03-25 04:52 178,976 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msjint40.dll

2008-03-20 08:09 1,845,504 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys

2008-03-17 12:49 524,288 ----a-w C:\WINDOWS\opuc.dll

2007-12-28 11:28 32 ----a-w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat

2007-11-26 23:40 8,725,912 ----a-w C:\Program Files\winamp55_full_emusic-7plus_pl-pl.exe

2003-11-25 16:04 37,376 ----a-w C:\Program Files\notatnik+.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“Gadu-Gadu”=“C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” [2007-11-14 12:54 2131392]

“ctfmon.exe”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 14:00 15360]

“NBJ”=“C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe” [2005-04-14 17:56 1957888]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE” [2004-08-04 14:00 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [2000-01-21 08:15:54 65588]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

“AppInit_DLLs”=C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

[HKLM~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Microsoft Office.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Microsoft Office.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Microsoft Office.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Alcmtr]

-r------- 2007-07-11 06:07 69632 C:\WINDOWS\Alcmtr.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AVP]

–a------ 2008-02-08 19:36 227856 C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTFMON.EXE]

–a------ 2004-08-04 14:00 15360 C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Gadu-Gadu]

–a------ 2007-11-14 12:54 2131392 C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HotKeysCmds]

-ra------ 2007-07-11 06:07 155648 C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IgfxTray]

-ra------ 2007-07-11 06:07 131072 C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

–a------ 2001-07-09 12:50 155648 C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Persistence]

-ra------ 2007-07-11 06:07 131072 C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RemoteControl]

–a------ 2003-10-31 20:42 32768 C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RTHDCPL]

-r------- 2007-07-11 06:07 16132608 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

-ra------ 2007-12-07 16:11 21803304 C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SkyTel]

-r------- 2007-07-11 06:07 1826816 C:\WINDOWS\SkyTel.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SpeedTouch USB Diagnostics]

–a------ 2004-01-26 12:38 866816 C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WinampAgent]

–a------ 2007-10-10 07:28 36352 C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WOOTASKBARICON]

--------- 2003-10-16 19:07 53248 C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WOOWATCH]

--------- 2003-10-16 19:07 20480 C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

“AVP”=2 (0x2)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

“AntiVirusOverride”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]

“DisableMonitoring”=dword:00000001

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

“EnableFirewall”= 0 (0x0)

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

“C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe”=

“C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe”=

“C:\WINDOWS\system32\dpvsetup.exe”=

“C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe”=

R3 klim5;Kaspersky Anti-Virus NDIS Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klim5.sys [2007-12-13 14:28]

*Newly Created Service* - CATCHME

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-06-10 09:56:49

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-06-10 9:59:06

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-06-10 07:58:59

Pre-Run: 44,059,353,088 bajtów wolnych

Post-Run: 44,412,002,304 bajtów wolnych

115 — E O F — 2008-05-14 17:32:35

(Agatonster) #2

kalina ,

Ważne

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów w tym dziale, przeczytaj i zastosuj się do Tematu

(goomish) #3
  1. Co to znaczy “system blokuje programy”? Nie uruchamiają się? Nie łączą się z internetem? Jeszcze coś innego?

2.Logi wyglądają na czyste

Ochrona Neostrady polega na zamknięciu potencjalnie niebezpiecznych portów 445, 136 i kilku innych, głównie używanych przez szkodniki a w zasadzie nie potrzebnych użytkownikowi Neo. Bo przecież i tak nie potrzebuje Udostępniania plików i folderów itp.

(Kurss1005) #4

znam temat, ale chyba z nerwów nie potrafiłam użyć http:/ wklej .org.

Przepraszam.

W dniu 10.06.2008 , o godzinie 17:16 został dopisany post przez kalina

Jeszcze przedwczoraj skrót do KIS przy zegarze świecił sie bez problemu jako aktywny a teraz jest szary. Mimo to aktualizacja się odbywa. Na początku jest informacja o nieaktualnych bazach danych i to pewnie prawda.Tylko to się dzieje od niedawna. Zawsze KIS startował z systemem i dopiero potem aktualizował a to co robi teraz mnie zaskoczyło i spanikowałam i stąd tyle tych tematów.

W dniu 11.06.2008 , o godzinie 19:42 został dopisany post przez kalina

Jestem we wklej i jak mam szybko przekopiować url.aby go wkleić na forum