Bloodhound.exploit.20


(Wox6) #1

Witam!!

Norton Internet Security podał mi komunikat ze wykrył coś takiego:Bloodhound.exploit.20 virus w lokalizacji

files\content.ie5\spabktaj\sploit[1].anr.

NIS podaje komunikat podczas usuwania ze nie może tego zrobić :frowning:

A po skanowaniu dysku(twardziela)nic nie wykrywa :frowning:

Prosze o rade jak usunąć to ścierwo(sorry za słowo)?

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 12:30:25, on 2005-06-05 

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL 

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk 

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE 

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\SNDSRVC.EXE 

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE 

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE 

C:\PROGRAM FILES\NORTON INTERNET SECURITY\ISSVC.EXE 

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCPROXY.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE 

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\WBEM\WINMGMT.EXE 

C:\TNT2-64\VI_GRM.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE 

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE 

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE 

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCPD-LC\SYMLCSVC.EXE 

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE 

C:\PROGRAM FILES\CACHEMAN\CACHEMAN.EXE 

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE 

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\ADBLOCKING\NSMDTR.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE 

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE 

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

F1 - win.ini: load=C:\TNT2-64\vi_grm.exe 

F1 - win.ini: run=hpfsched 

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll 

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX 

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll 

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll 

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX 

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun 

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s 

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme 

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMON.EXE /Consumer 

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec Core LC] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe start 

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme 

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe 

O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe 

O4 - HKLM\..\RunServices: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [SndSrvc] C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SNDSRVC.EXE 

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe" 

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe" 

O4 - HKLM\..\RunServices: [ISSVC] "C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe" 

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccProxy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe 

O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg 

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE 

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray 

O4 - HKCU\..\Run: [Cacheman] C:\PROGRA~1\CACHEMAN\Cacheman.exe 

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE 

O9 - Extra button: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program Files\MultiPoker\MultiPoker.exe (file missing) 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program Files\MultiPoker\MultiPoker.exe (file missing) 

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409 

O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe 

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab 

O16 - DPF: {B1953AD6-C50E-11D3-B020-00A0C9251384} (O2C-Player (ELECO Software GmbH)) - http://www.o2c.de/download/O2CPlayer_147.cab

A to mój log,jeśli może to bardziej pomóc rozwikłać problem.


(Damian) #2

Loga masz czystego.

Usuń ten folder: \content.ie5 za pomocą programu CopyLock


(Musg) #3

z loga leci:

--czytasz:

http://securityresponse.symantec.com/av ... it.20.html

w/g mnie to nic groznego :slight_smile:

masz tam wszystko napisane .Mozesz spac spokojnie

ps.

zainstaluj sobie jeszcze taki progs-wskazany: