Blue screen Bugcheck 9087 przyczyna iaStor.sys ( iaStor+3cc7


(@ureli@) #1

Mój problem to blue screen

ustaliłam BugCheck 9087 przyczyna iaStor.sys ( iaStor+3cc7 )

Nie wiem co to jest

i co powinnam zrobic dalej


(Mmjotacja) #2

iaStor to sterownik Intela od kontrolera SATA/AHCI, skoro jest on powodem blue screena to powinnaś zaktualizować ten sterowniki do najnowszej wersji.

Pakiet ze sterownikami znajdziesz na stronie Intela, prawdopodobnie to: http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... 2〈=eng powinno załatwić sprawę.


(@ureli@) #3

pobrałam plik z tej strony, po instalacji bluescreen pojawił się ponownie

teraz program WinDbg wyrzuca następujący komunikat:

"Microsoft ® Windows Debugger Version 6.6.0003.5

Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Loading Dump File [C]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available

Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is:

Windows Vista Kernel Version 6002 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal

Built by: 6002.18607.x86fre.vistasp2_gdr.120402-0336

Kernel base = 0x83a14000 PsLoadedModuleList = 0x83b2bc70

Debug session time: Wed Oct 3 18:03:23.635 2012 (GMT+2)

System Uptime: 0 days 0:09:39.695

Loading Kernel Symbols

..............................................................................................................................................................

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

..

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck 1, {83c5c4c8, 0, ffff0000, 0}

Probably caused by : ntkrpamp.exe ( nt!NtDeviceIoControlFile+0 )

Followup: MachineOwner"

Czy możliwe ze wgrałam nieprawidłowy plik aktualizując sterownik intela? Czy też co innego jest przyczyną?