Blue screen of death (błędy) Prośba o sprawdzenie LOG-a

Witam !!

Problem z moim komuterkiem wygląda tak że przy pracy z nim po czasie wywala mi niebieski ekranik lub komp się zawiesza działa wtedy tylko reset …W podglądzie zdarzeń wywala mi nast błędy

Aplikacja powodująca błąd nmindexstoresvr.exe, wersja 3.3.8.0, moduł powodujący błąd unknown, wersja 0.0.0.0, adres błędu 0x01efc5f2. (Nie posiadam nero7) Mam nero 8 a płytek i tak nie mogę nagrać bo wyskakuje mi podczas nagrywania płytki BŁĄD CRP.

Aplikacja zawieszająca E_S10RN2.EXE, wersja 3.0.1.0, moduł zawieszenia hungapp, wersja 0.0.0.0, adres zawieszenia 0x00000000. Plik Faultrep.exe (plik podmieniłem)

Aplikacja powodująca błąd generic.exe, wersja 1.4.12.0, moduł powodujący błąd unknown, wersja 0.0.0.0, adres błędu 0x70655276.

Limit czasu (30000 milisekund) podczas oczekiwania na połączenie się z usługą CardBusService. — szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi (netevent.dll)

Usługa Crypkey License niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. (netevent.dll)

Usługa NMIndexingService niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1.

Kod błędu 100000d1, parametr 1 00000000, parametr 2 00000002, parametr 3 00000008, parametr 4 00000000.

faultrep.dll

Kod błędu 1000008e, parametr 1 c0000005, parametr 2 b990b36c, parametr 3 b51aff1c, parametr 4 00000000. (faultrep.dll)

Ostatnie dwa są dla mnie czarną magią a przysparzają najwięcej problemów

wklejam loga. Może to coś pomoże. Prośba o sprawdzenie kogoś kumatego :slight_smile:

http://wklej.org/id/230410/?zawin=0

a jakby link nie działał to poniżej …

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:01:42, on 2009-12-10

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16915)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe

C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\PLAY\PLAY.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe

C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe

C:\Program Files\Common Files\AVerMedia\AVerQuick\AVerQuick.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = https://konto.gadu-gadu.pl/?oauth_consu … ersion=1.0

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Luki\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [iMJPMIG8.1] “C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE” /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM…\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM…\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\System32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [ASUSGamerOSD] C:\Program Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe

O4 - HKLM…\Run: [sBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [COMODO Firewall Pro] “C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe” -h

O4 - HKLM…\Run: [CTXFIREG] CTxfiReg.exe

O4 - HKLM…\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL

O4 - HKLM…\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sony Ericsson PC Suite] “C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe” /startoptions

O4 - HKLM…\Run: [COMODO Internet Security] “C:\Program Files\COMODO\Firewall\cfp.exe” -h

O4 - HKLM…\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] “C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU…\Run: [Mobile Partner] “C:\Program Files\PLAY\PLAY.exe”

O4 - HKCU…\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe” ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [H/PC Connection Agent] “C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ALLUpdate] “C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe” “sleep”

O4 - Startup: Rejestracja produktu Logitech.lnk = C:\Program Files\Common Files\LogiShared\eReg\SetPoint\eReg.exe

O4 - Global Startup: AVerQuick.lnk = C:\Program Files\Common Files\AVerMedia\AVerQuick\AVerQuick.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: Eksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {0D41B8C5-2599-4893-8183-00195EC8D5F9} (asusTek_sysctrl Class) - http://support.asus.com/common/asusTek_sys_ctrl.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/ … /CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{DBCA8A68-8F50-40A3-A191-C9215AB3460A}: NameServer = 89.108.195.20 89.108.195.21

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: CardBusService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVerMedia\Service\CardBusService.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: Crypkey License - CrypKey (Canada) Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

End of file - 8858 bytes