Blue Screen w Windows 7


(Rysakmateusz) #1

prosze o pomoc

Podpis problemu:

Nazwa zdarzenia problemu: BlueScreen

Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7601.2.1.0.768.3

Identyfikator ustawień regionalnych: 1045

Dodatkowe informacje o problemie:

BCCode: d1

BCP1: 0000000000000028

BCP2: 0000000000000002

BCP3: 0000000000000000

BCP4: FFFFF88001A826FD

OS Version: 6_1_7601

Service Pack: 1_0

Product: 768_1