Blue screen - zewnętrzy dysk twardy


(Alexpolak) #1

Witam,

Mam następujący problem. Po włączeniu zasilania zewnętrznego dysku twardego WD1600JB (dysk podłączony do kompa za pomocą USB), Vista zawiesza się po ok. 10s z charakterystycznym blue screen'em. Problem pojawił się po raz pierwszy po niedawnej instalacji Vista Service Pack 1. Wcześniej nigdy problemu nie było i system od razu rozpoznawał dysk. Dla pewości, sprawdziłem go dodatkowo z XP i działa bez zarzutu.

Użyłem WinDbg do odczytania pliku .dmp, który załączam poniżej. Dodatkowo updatowałem BIOS ale nic nie pomogło.

Czy może mi ktoś pomóc w interpretacji załączonego pliku i podpowiedzieć jak rozwiązać problem?

Z góry dziękuję za pomoc.

MODULE_NAME: partmgr

FAULTING_MODULE: 82238000 nt

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 47918f82

EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instrukcja spod "0x%08lx" odwo

FAULTING_IP:

partmgr+108e

8070e08e 833800 cmp dword ptr [eax],0

EXCEPTION_RECORD: 88bd3b10 -- (.exr 0xffffffff88bd3b10)

ExceptionAddress: 8070e08e (partmgr+0x0000108e)

ExceptionCode: c0000005 (Access violation)

ExceptionFlags: 00000000

NumberParameters: 2

Parameter[0]: 00000000

Parameter[1]: 00000000

Attempt to read from address 00000000

CONTEXT: 88bd380c -- (.cxr 0xffffffff88bd380c)

eax=00000000 ebx=862ce800 ecx=00000003 edx=862a4dd8 esi=862ce800 edi=88bd3c74

eip=8070e08e esp=88bd3bd8 ebp=88bd3be4 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc

cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246

partmgr+0x108e:

8070e08e 833800 cmp dword ptr [eax],0 ds:0023:00000000=????????

Resetting default scope

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2

DEFAULT_BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS

BUGCHECK_STR: 0x7E

LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8070e151 to 8070e08e

STACK_TEXT:

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

88bd3be4 8070e151 862a4dd8 862ce948 862a4d20 partmgr+0x108e

88bd3bf8 822f4053 862a4d20 862ce800 86195538 partmgr+0x1151

88bd3c10 82377fe8 00000000 00000000 86040000 nt+0xbc053

88bd3c3c 82371e97 862a4d20 00000200 00000000 nt+0x13ffe8

88bd3c78 8070f3d1 862a4d20 88bd3c9c 00000000 nt+0x139e97

88bd3ca0 807168c7 862a4dd8 00000000 862a4d20 partmgr+0x23d1

88bd3cbc 8070e71f 862a4d20 86068488 862a4d20 partmgr+0x98c7

88bd3cdc 8070e151 00000000 862a4e10 862a4d20 partmgr+0x171f

88bd3cf0 822f4053 862a4d20 86068488 00000000 partmgr+0x1151

88bd3d08 881a5b2e 8233a13c 862a7ac8 83040001 nt+0xbc053

88bd3d30 8245431b 862a7ac8 8629b270 83e89d78 CLASSPNP+0xbb2e

88bd3d44 8227041d 8629b270 00000000 83e89d78 nt+0x21c31b

88bd3d7c 8240db18 8629b270 1e3fd35a 00000000 nt+0x3841d

88bd3dc0 82266a3e 82270320 00000001 00000000 nt+0x1d5b18

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt+0x2ea3e

FOLLOWUP_IP:

partmgr+108e

8070e08e 833800 cmp dword ptr [eax],0

SYMBOL_STACK_INDEX: 0

SYMBOL_NAME: partmgr+108e

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

IMAGE_NAME: partmgr.sys

STACK_COMMAND: .cxr 0xffffffff88bd380c ; kb

BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS

Followup: MachineOwner


3: kd> lmvm partmgr

start end module name

8070d000 8071c000 partmgr T (no symbols)

Loaded symbol image file: partmgr.sys

Image path: partmgr.sys

Image name: partmgr.sys

Timestamp: Sat Jan 19 06:49:54 2008 (47918F82)

CheckSum: 00012552

ImageSize: 0000F000

Translations: 0000.04b0 0000.04e0 0409.04b0 0409.04e0

3: kd> lmvm nt

start end module name

82238000 825f1000 nt T (no symbols)

Loaded symbol image file: ntoskrnl.exe

Image path: ntoskrnl.exe

Image name: ntoskrnl.exe

Timestamp: Sat Apr 26 07:28:17 2008 (4812BD71)

CheckSum: 003772A9

ImageSize: 003B9000

Translations: 0000.04b0 0000.04e0 0409.04b0 0409.04e0

3: kd> .exr 0xffffffff88bd3b10

ExceptionAddress: 8070e08e (partmgr+0x0000108e)

ExceptionCode: c0000005 (Access violation)

ExceptionFlags: 00000000

NumberParameters: 2

Parameter[0]: 00000000

Parameter[1]: 00000000

Attempt to read from address 00000000

3: kd> .cxr 0xffffffff88bd380c

eax=00000000 ebx=862ce800 ecx=00000003 edx=862a4dd8 esi=862ce800 edi=88bd3c74

eip=8070e08e esp=88bd3bd8 ebp=88bd3be4 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc

cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246

partmgr+0x108e:

8070e08e 833800 cmp dword ptr [eax],0 ds:0023:00000000=????????