Bluescreen, kod błędu 0x50 i 0xA


(Olixxx94) #1

Spawdź dysk twardy programem HDD Regenerator i pamięć RAM programem Memtest86


(Cosik Ktosik) #2

0x00000050 - PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA - błąd oprogramowania, które zażądało dostępu do danych, których nie ma (lub podał zły adres). Przeinstaluj program, który spowodował błąd.

Aby odczytać problem, którego dotyczy BSOD użyj tego i przejrzyj pliki DMP: Klik

Możesz dać raporty wg tych zasad, wtedy ułatwi to ich analizę :arrow: viewtopic.php?f=16&t=253052

Odradzam używanie programu HDD Regenerator, gdyż można trwale uszkodzić dysk.

Z programu HD Tune podaj informacje SMART (zakładka Health) oraz przeskanuj dysk na bad sektory (zakładka Error scan).