Bluescreen przy wyłączaniu i po starcie Windowsa + Log

Mam następujący problem. Otóż przy zamykaniu systemu, a także po starcie Windowsa (zwykle po kilku minutach od startu) włącza mi się bluescreen, w którym pisze:

Pojawił się problem i system win został zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu komp.

Jeśli po raz pierwszy widzisz ekran błędu stop, ponownie uruchom komp. Jeśli ten ekran pojawił się ponownie, wykonaj następujące kroki:


Upewnij się, że na dysku jest wystarczająco dużo miejsca, jeśli sterownik jest zidentyfikowany w komunikacie stop, wyłącz go lub skontaktuj się z producentem w sprawie aktualizacji sterownika. Spróbuj zmienić karty wideo.


Skontaktuj się z dostawcą sprzętu w sprawie aktualizacjisystemu BIOS. Wyłącz opcje pamięci systemu BIOS, takiej jak buforowanie i przesłanianie. Jeśli do usunięcia lub wyłączenia składników musisz użyć trybu awaryjnego , ponownie uruchom kom, naciśnij klawisz F8, aby wyświetlić zaawansowane opcje startowe, a następnie wybierz opcje Tryb awaryjny.


Inf techniczne:

*** STOP:0x0000008E (0xC0000005, 0xB2FF0716, 0xB0D57A20, 0X00000000)


*** system32 : lzx32.sys - Adress B2FF0716 base at 32FEE000, Datestamp 45a7c525


Rozpoczynanie zrzucania fizycznejpamięci,

zrzut pamięci fizycznej został zakończony,

w sprawie dalszej pomocy skontaktuj się z administratorem systemu lub z obsługą tech.

Uniemożliwia mi to jakąkolwiek pracę z systemem, gdyż oczywiście po pojawieniu się komunikatu, można tylko zrestartować system, po czym po jakimś czasie znowu pojawia się ten komunikat. Niezależnie od tego, co robię i jakie programy włączam. Log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:43:25, on 2007-01-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\ArcaVir\ArcaVir\NetMonSV.exe

D:\ArcaVir\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

D:\ArcaVir\ArcaVir\AvMon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\ArcaVir\Common\TaskScheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\ArcaVir\ArcaVir\AVMenu.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\ArcaVir\ArcaVir\ABregmon.exe

C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Fast Launcher\fl.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\ArcaVir\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\ArcaVir\ArcaVir\arcavir.exe

D:\totalcmd6.55\TOTALCMD.EXE

D:\Rafał\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr7/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr7/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - (no file)

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - D:\Desktop Sidebar\sbhelp.dll (file missing)

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O2 - BHO: 888Bar - {C004DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - (no file)

O3 - Toolbar: 888Bar - {C004DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - (no file)

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVMenu] D:\ArcaVir\ArcaVir\AVMenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ArcaCheck] D:\ArcaVir\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [abregmon] D:\ArcaVir\ArcaVir\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [FastLauncher] D:\Fast Launcher\fl.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = ?

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://D:\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: Download all by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download web site by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://D:\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - D:\Desktop Sidebar\sbhelp.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - D:\Desktop Sidebar\sbhelp.dll (file missing)

O9 - Extra button: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROD~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://toolbar.imageshack.us

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1158965838326

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: TS_LogonListener - C:\WINDOWS\SYSTEM32\TS_LogonListener.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: winsih32 - winsih32.dll (file missing)

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit - D:\ArcaVir\ArcaVir\NetMonSV.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - D:\ArcaVir\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - ArcaBit - D:\ArcaVir\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

O23 - Service: ArcaBit.TaskScheduler - ArcaBit sp. z o.o. - D:\ArcaVir\Common\TaskScheduler.exe

O23 - Service: ArcaVir Antivirus Monitor Service (ArcaVirMonitor) - ArcaBit - D:\ArcaVir\ArcaVir\AvMon.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

Bardzo proszę o jakąś pomoc.

Usuń w hjt.

Użyj narzędzia Rustock.b-fix i pokaż raport.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz raport z Rustock.b-fix.

Czy sam ustawiałeś te restrykcje?

jeśli nie to także skasuj.

Zrobiłem jak kazałeś.

Oto log z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:59:50, on 2007-01-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\ArcaVir\ArcaVir\NetMonSV.exe

D:\ArcaVir\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

D:\ArcaVir\ArcaVir\AvMon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\ArcaVir\Common\TaskScheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\ArcaVir\ArcaVir\AVMenu.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\ArcaVir\ArcaVir\ABregmon.exe

C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Fast Launcher\fl.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\ArcaVir\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\totalcmd6.55\TOTALCMD.EXE

D:\Rafał\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr7/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr7/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - (no file)

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVMenu] D:\ArcaVir\ArcaVir\AVMenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ArcaCheck] D:\ArcaVir\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [abregmon] D:\ArcaVir\ArcaVir\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [FastLauncher] D:\Fast Launcher\fl.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = ?

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://D:\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: Download all by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download web site by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://D:\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROD~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://toolbar.imageshack.us

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1158965838326

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: TS_LogonListener - C:\WINDOWS\SYSTEM32\TS_LogonListener.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit - D:\ArcaVir\ArcaVir\NetMonSV.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - D:\ArcaVir\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - ArcaBit - D:\ArcaVir\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

O23 - Service: ArcaBit.TaskScheduler - ArcaBit sp. z o.o. - D:\ArcaVir\Common\TaskScheduler.exe

O23 - Service: ArcaVir Antivirus Monitor Service (ArcaVirMonitor) - ArcaBit - D:\ArcaVir\ArcaVir\AvMon.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

Raport z Rustbfix:

*************************Rustock.b-fix -- By ejvindh*************************

2007-01-15 20:07:25,48


No Rustock.b-rootkits found


*******************************End of Logfile********************************

Natomiast Silent Runners dziwnym trafem nie chce mi się otworzyć… :-k System zupełnie nie rozpoznaje tego typu plików. Tak czy inaczej, wszystko wskazuje na to, że problem zniknął, normalnie zamknąłem system, uruchomiłem ponownie i mam go uruchomiony już od pewnego czasu i nic się nie dzieje. Martwi mnie tylko to nierozpoznawanie plików .vbs…

W każdym razie wielkie dzięki, zobaczymy co będzie dalej, no i mam nadzieję, że to nierozpoznawanie plików to nic groźnego (na innym komputerze normalnie otwiera).

Czysto.

Czy sam ustawiałeś te restrykcje?

jeśli nie to ciachnij.

O problemach z silentem poczytaj TUTAJ.