Bluescreen


(Filipsko) #1

Pojawia się bluscreen "Bad_POOL_HEADER". Kiedy sie pojawił akurat nic nie robiłem :|. A rano pojawił się jakieś okno "InstallShield Wizard" które pisze że sprawdza czy "wersje programów na tym komputerze są zaktualizowane". Pojawiło się ni z tad ni z owąd, nie instalowałem tego ani nic :expressionless: Wygląda jak to uruchomiłem jak panel dla systemu zabezpieczeń windows - tam gdzie firewall m,aktualizacje itp. pomóżncie, skąd to i co z tym bluescrrnem :frowning:


(Bunio) #2

Jeżeli nie masz SP2 to wyłącz indexowanie:

Start > Uruchom > wpisz services.msc > znajdź usługę indeksowania i we właściwościach daj Typ uruchomienia > Wyłączony


(Gutek) #3

Przetestuj RAM - http://hcidesign.com/memtest/