Bluetooth Ubuntu 8.10 nie łączy z telefonem


(Supinski Aleksander) #1

Ubuntu 8.10

Telefon nie chcę za nic oraz w żaden sposób połączyć się z telefonem. Nie jest to wina telefonu bo z Nokią się nie łączy jak i z Motorolą.

Czy ktoś miał już tak problem ?

Bardzo proszę o pomoc.

Dziękuję, z góry.

PascalHP.

EDIT:

aleksander@ALEKSANDER-PC:~$ hciconfig

hci0: Type: USB

BD Address: 00:11:67:B9:C5:57 ACL MTU: 1021:4 SCO MTU: 48:10

UP RUNNING PSCAN ISCAN

RX bytes:818 acl:0 sco:0 events:40 errors:0

TX bytes:706 acl:0 sco:0 commands:40 errors:0