Boot.ini w windows vista beta 2


(Kidler) #1

Witam. Gdzie znajduje się plik boot.ini w windowsie vista beta 2? Z góry dzięki za odp.


(Grzesiek1) #2

Tam sie inaczej edytuje start sysa.

Jeśli pierwszy instalowałeś xp a drógi vista pewnie masz problem z dwoma bootloaderami jak coś to zrób tak :

Uruchomić Windows XP.

Skopiować plik x:\Windows\System32\winload.exe do katalogu c:\Windows\System32\ gdzie:

x oznacza partycję z zainstalowanym systemem Windows Vista beta 1

c oznacza partycję z zainstalowanym systemem Windows XP

Nacisnąć prawym przyciskiem myszki na ikonie Mój komputer i z menu kontekstowego wybrać Właściwości. W oknie Właściwości systemu wybrać zakładkę: Zaawansowane. W dolnej części kolejnego okna na poziomie Uruchamianie i odzyskiwanie należy wcisnąć przycisk: Ustawienia. W następnym oknie wciskamy przycisk Edytuj.

Przycisk Edytuj automatycznie wywołuje w notatniku plik boot.

Poniżej napisu [operating systems] za opcjami systemu Microsoft Windows XP po spacji należy dodać: /USENEWLOADER

Przykład: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /FASTDETECT /NOEXECUTE=OPTIN /USENEWLOADER

Można także zmienić domyślnie uruchamiany system (z Windows Vista spowrotem na Windows XP) dopisując do wyrażenia default= identyfikator dysku, na którym znajduje się Windows XP.

Przykład: default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

Zapisujemy zmodyfikowany plik boot.


(Kidler) #3

Ale jak zorbić zeby Xp był systemem domyślnym?