Brak dostępu do forum DP i wirus z alertem Policja


(mesjasz19) #1

Witam

Od kilku dni nie mogę się zalogować na forum dobre programy przez chrome. Główna strona działa jak należy. W tym momencie korzystam ze Slimjet. W chrome kasowałem wszystkie dane, instalowałem na nowo i dalej nic. 

 

Druga sprawa to wirus który blokuje chrome na losowo wybranych stronach. "Pański osobisty komputer został zablokowany ze względów bezpieczeństwa ze wskazanych poniżej przyczyn" taki oto komunikat widnieje na zablokowanym alercie, w tym momencie mogę jedynie zamknąć przeglądarkę przez menadżera zadań. Mam nadzieję, że to wirus a nie policja się za mnie bierze :smiley:

 

 

http://wklej.org/id/1736924/

http://wklej.org/id/1736925/


(Acorus) #2
Otwórz notatnik systemowy i wklej:

ProxyEnable: [S-1-5-21-1379575368-1391195911-4003591095-1000] => Internet Explorer proxy is enabled
S3 rpcapd; "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini" [X]
S3 amdiox86; system32\DRIVERS\amdiox86.sys [X]
S2 AODDriver4.01; \\C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\i386\AODDriver2.sys [X]
2015-06-12 21:53 - 2015-06-12 21:53 - 00000000 ____ D C:\Users\kowal\Desktop\FRST-OlderVersion
C:\Users\kowal\IP_Log_Data.js
C:\Users\kowal\Network_Meter_Data.js
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Uruchom jako administrator  FRST i kliknij w Fix.