Brak dostępu - Menedżer zadań, blokada antywirusa

Na pewno znacie już ten problem… Nie mogę uruchomić Menedżera zadań… W necie wyczytałem, że to wirus Sality(jakoś tak)… Problem pojawił się od dziś rana… Wczoraj wieczorem wszystko chodziło pięknie i zgrałem sobie gre od kumpla na Pendrivie… Dziś rano po otwarciu systemu wirus się uaktywnił…

Proszę bardzo oto log z Hijacka

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:12:17, on 2012-08-10

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

D:\Programy Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

D:\Programy Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe

D:\Programy Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

D:\Programy Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\OneTouchAccess.exe

C:\Documents and Settings\Pawłoś\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Pawłoś\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Pawłoś\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Pawłoś\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Documents and Settings\Pawłoś\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://domredi.com/1/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.gazeta.pl/0,0.html?p=108

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 176.9.9.227 mpcforum.pl

O1 - Hosts: 176.9.9.227 www.mpcforum.pl

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\Programy Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "D:\Programy Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1287694076406

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DAE84512-198C-472F-8E13-3253AFA3C82E}: NameServer = 217.116.100.65 79.163.127.70

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - D:\Programy Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


--

End of file - 6699 bytes

Witaj

logi to wstaw raczej tak

analiza-dezynfekcja-zestaw-narzedzi-nieingerencyjnych-t485632.html#p3059741

Jak można wyleczyć komputer z Virus.Win32.Sality?

http://support.kaspersky.com/pl/viruses … =208279886

SalityKiller.zip jakby nie otwierało to tutaj z tej stronki pobierz

https://support.kaspersky.com/viruses/s … =208279889

Po włączeniu 2 i 3 linku resetuje mi się komputer… :wink:

Pobierz stąd:

http://sendfile.pl/197133/skill.zip

Dr.WEB CureIt wykonaj Pełne skanowanie.

Pokaż log z OTL gdy skanery nie będą wykrywały żadnych zainfekowanych plików.

albo jak masz możliwośc pobrać na innym komputerku ten program i wypalić płytkę,następnie nią przeskanować ten zarażony system

http://www.vista.pl/download/1820_dr_we … 5_0_2.html

http://www.vista.pl/porady/1564_obsluga … ivecd.html

chyba,że będzie nie potrzebne,tutaj niech się Atis wypowie :slight_smile: