Brak dźwięku na stronach youtube itp

(system) #1

Witam, taki mały problem wałkowany chyba sporo razy. Jednak nic co znalazłem w necie mi nie działa… Próbowałem przeinstalować kodeki, ale nic. Próbowałem dodać wpis do rejestru, ale chyba był jakiś wadliwy… Sam nie wiem co mogę zrobić. Zaczęło się tak dziać od czasu wywalenia spyware z kompa … Zostawił po sobie ślady.

Daję przy okazji logi z hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:24:20, on 2008-06-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.2\program\soffice.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.2\program\soffice.BIN

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.EXE

C:\Documents and Settings\ja\Pulpit\rapget\rapget.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero StartSmart\NeroStartSmart.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\nero.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\ja\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.2alo.bo.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~2\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: MegaIEMn - {bf00e119-21a3-4fd1-b178-3b8537e75c92} - C:\Program Files\Megaupload\Mega Manager\MegaIEMn.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~2\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [sunjavaupdatesched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [nerofiltercheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [adobe reader speed launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM…\Run: [Rapget] C:\Documents and Settings\ja\Pulpit\rapget\rapget.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [daemon tools lite] “C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe”

O4 - HKCU…\Run: [bgmonitor_{79662e04-7c6c-4d9f-84c7-88d8a56b10aa}] “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ares] “C:\Program Files\Ares\Ares.exe” -h

O4 - HKCU…\Run: [eMuleAutoStart] D:\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.2\program\quickstart.exe

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz za pomocą Mega Manager… - C:\Program Files\Megaupload\Mega Manager\mm_file.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Ghost Navigator - {ECC5777A-6E88-BFCE-13CE-81F134789E7B} - C:\Program Files\Ghost Navigator2_8_1\Ghost (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Ghost Navigator - {ECC5777A-6E88-BFCE-13CE-81F134789E7B} - C:\Program Files\Ghost Navigator2_8_1\Ghost (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {0eb0e74a-2a76-4ab3-a7fb-9bd8c29f7f75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus … nicode.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{28A726B5-FEFB-4D24-B9AE-F97B9D40D852}: NameServer = 192.168.1.1

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: nmtcjih - C:\WINDOWS\SYSTEM32\nmtcjih.dll

O20 - Winlogon Notify: winctrl32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WinCtrl32.dll

O20 - Winlogon Notify: winnt32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WinNt32.dll

O20 - Winlogon Notify: wlctrl32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WLCtrl32.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PCLEPCI - Pinnacle Systems GmbH - C:\WINDOWS\system32\drivers\pclepci.sys

(adam749) #2

Jaką masz przeglądarkę?? Wykasuj pamięć podręczną i cookies. Przeczyść kompa CCleaner’em.

(system) #3

Przeglądarki nie mają z tym nic wspólnego, ale jeśli to Cię pocieszy, to próbowałem na każdej. Poza tym powiedz Ty mi, po co mam czyścić ciasteczka itp ? Jak mam czyścić coś, czego nie ma ? Brakuje jakiegoś wpisu w rejestrze i nie mam pojęcia jak go przywrócić. Jeśli ktoś ma pojęcie jaki to wpis(y), to byłbym wdzięczny za pomoc.

Używałem też programów to czyszczenia / naprawy rejestrów jak coś…

pzdr.

(adam749) #4

To może spróbuj zainstalować to

(sigaris) #5

Ja miałem nieco podobny problem i zainstalowałem autopatchera,który zaktualizował mi system i pomogło.Odzyskałem dźwięk.

(Cosik Ktosik) #6

Uważam, że wpisy:

O20 - Winlogon Notify: nmtcjih - C:\WINDOWS\SYSTEM32\nmtcjih.dll

O20 - Winlogon Notify: winctrl32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WinCtrl32.dll

O20 - Winlogon Notify: winnt32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WinNt32.dll

O20 - Winlogon Notify: wlctrl32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WLCtrl32.dll

powinny zostać zafiksowane w HJT, a następnie:

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry395642 ale nie włączaj

wklejasz to do notatnika (i tylko do niego), to

File::

C:\WINDOWS\SYSTEM32\nmtcjih.dll

C:\WINDOWS\SYSTEM32\WinCtrl32.dll

C:\WINDOWS\SYSTEM32\WinNt32.dll

C:\WINDOWS\SYSTEM32\WLCtrl32.dll

zapisz jako CFScript.txt (zapisz tak, aby ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe, jak na tym rysunku poniższym:

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Potem dajesz log z usuwania Combofix, ale wklejaj go na stronce wklej.org

Chcesz, to możesz poczekać na innych, aż sprawdzą dokładniej ten log.

(huber2t) #7

cosik_ktosik Log został dobrze sprawdzony

krzychox Możesz korzystac z rady @cosik_ktosik

(Lukaszk 89) #8

Sprawdź tutaj.

(system) #9

log:

http://wklej.org/id/8e3559ee87

jeszcze jest “ComboFix-quarantined-files” :

2008-05-28 21:57 31744 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\lanmanwrk.exe.virZmienna PATH folderu

Numer seryjny woluminu: 2875-F36E

C:\QOOBOX

\---Quarantine

  +---C

  | \---WINDOWS

  | \---system32

  | lanmanwrk.exe.vir

  |        

  \---Registry_backups
(huber2t) #10

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!

(system) #11

Dźwięk już jest na stronach z flashem :wink: Dzięki za pomoc ogólnie, chociaż przywracanie systemu nie było konieczne, tak jak i skanowanie komputeraz ( to ost. i tak sie nie udało, bo nie mogło jakiejś aktualizacji ściągnąć ).

Pzdr.

(huber2t) #12

Przeskanuj system dr web i usuń wirusy