Brak internetu po uruchomieniu komputera


(Paczkin13) #1

Witam.Wczoraj robiłem format partycji C: i zainstalowałem nowy system Windows 7 64bit. Posiadam najnowsze sterowniki do płyty gł. i karty graficznej. Dlaczego jak uruchamiam system to nie łączy się on z internetem automatycznie tylko pisze że sieć nie jest zidentyfikowana? Po kilkakrotnym wyłączeniu i włączeniu połączenia lokalnego internet zaczyna działać. Co na to poradzić, abym nie musiał tak włączać i wyłączać tego połączenia?

Karta sieciowa jest zintegrowana.

Filmik przedstawiający mój problem http://www.youtube.com/watch?v=SOslTAK_ ... e=youtu.be


(system) #2

A gdy po włączeniu komputera odczekasz kilka-naście minut to nic się nie dzieje i nie wykrywa dostępu do internetu?


(Paczkin13) #3

Niee, w ogóle go nie wykrywa automatycznie, Muszę to zrobić ręcznie. ;c


(roobal) #4

Filmik za wiele nie pokazuje, pokazuje tylko, że nie ma połączenia z internetem, ale żeby poznać przyczynę problemu uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html

ipconfig /all

netsh interface ip show config

route print

netsh firewall show config

netsh dump >netsh_dump.txt

UWAGA! Polecenie _ netsh dump _ zostanie zapisane w pliku, w folderze _ Moje dokumenty _ , skopiuj i wklej zawartość tego pliku.


(Paczkin13) #5

ipconfig /all

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7600]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\M&k>ip config /all

Nazwa 'ip' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne,

program wykonywalny lub plik wsadowy.


C:\Users\M&k>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : M_k-Komputer

Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-1A-4D-4F-E2-65

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferowane)

Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 8 listopada 2012 23:23:47

Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 9 listopada 2012 01:23:47

Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta tunelowa isatap.{81204D93-683C-4D6E-B574-00CE49264C9C}:


Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:408:3b66:3f57:fe9b(Prefe

rowane)

Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::408:3b66:3f57:fe9b%13(Preferowane)


Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::

NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


C:\Users\M&k>

netsh interface ip show config

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7600]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\M&k>netsh interface ip show config


Konfiguracja interfejsu Połączenie lokalne

DHCP włączone: Tak

Adres IP: 192.168.1.9

Prefiks podsieci: 192.168.1.0/24 (maska 255.255.255.0

)

Brama domyślna: 192.168.1.1

Metryka bramy: 0

Metryka interfejsu: 20

Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: 192.168.1.1

Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Loopback Pseudo-Interface 1

DHCP włączone: Nie

Adres IP: 127.0.0.1

Prefiks podsieci: 127.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0)

Metryka interfejsu: 50

Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Brak

Statycznie skonfigurowane serwery WINS: BrakC:\Users\M&k>

route print

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7600]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\M&k>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

11...00 1a 4d 4f e2 65 ......Realtek PCIe GBE Family Controller

1...........................Software Loopback Interface 1

12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.9 20

127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.9 276

192.168.1.9 255.255.255.255 On-link 192.168.1.9 276

192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.9 276

224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.9 276

255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.9 276

===========================================================================

Trasy trwałe:

Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

13 58 ::/0 On-link

1 306 ::1/128 On-link

13 58 2001::/32 On-link

13 306 2001:0:5ef5:73b8:18e9:21b8:3f57:fef6/128

On-link

13 306 fe80::/64 On-link

13 306 fe80::18e9:21b8:3f57:fef6/128

On-link

1 306 ff00::/8 On-link

13 306 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

Brak


C:\Users\M&k>

netsh firewall show config

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7600]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\M&k>netsh firewall show config


Konfiguracja profilu Domain:

-------------------------------------------------------------------

Tryb operacyjny = Enable

Tryb wyjątków = Enable

Tryb odpowiedzi multiemisji/emisji = Enable

Tryb powiadomień = Enable


Konfiguracja programów dozwolonych dla profilu Domain:

Tryb Kierunek ruchu Nazwa / Program

-------------------------------------------------------------------


Konfiguracja portów dla profilu Domain:

Port Protokół Tryb Kierunek ruchu Nazwa

-------------------------------------------------------------------


Konfiguracja protokołu ICMP dla profilu Domain:

Tryb Typ Opis

-------------------------------------------------------------------

Enable 2 Zezwalaj na za duże pakiety wychodzące


Konfiguracja profilu Standard (bieżący):

-------------------------------------------------------------------

Tryb operacyjny = Enable

Tryb wyjątków = Enable

Tryb odpowiedzi multiemisji/emisji = Enable

Tryb powiadomień = Enable


Konfiguracja usług dla profilu Standard:

Tryb Niestand. Nazwa

-------------------------------------------------------------------

Enable Nie Odnajdowanie sieci


Konfiguracja programów dozwolonych dla profilu Standard:

Tryb Kierunek ruchu Nazwa / Program

-------------------------------------------------------------------


Konfiguracja portów dla profilu Standard:

Port Protokół Tryb Kierunek ruchu Nazwa

-------------------------------------------------------------------


Konfiguracja protokołu ICMP dla profilu Standard:

Tryb Typ Opis

-------------------------------------------------------------------

Enable 2 Zezwalaj na za duże pakiety wychodzące


Konfiguracja dziennika:

-------------------------------------------------------------------

Lokalizacja pliku = C:\Windows\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log

Rozmiar maksymalny pliku = 4096 KB

Pakiety porzucone = Disable

Połączenia = Disable


WAŻNE: Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

Jednak polecenie "netsh firewall" jest wycofywane.

Zamiast niego należy używać polecenia "netsh advfirewall firewall".

Więcej informacji na temat używania polecenia "netsh advfirewall firewall"

zamiast polecenia "netsh firewall" można znaleźć w artykule 947709

z Bazy wiedzy pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=121488.
C:\Users\M&k>

netsh dump >netsh_dump.txt

#========================

# Konfiguracja interfejsu

#========================

pushd interface popd

# Koniec konfiguracji interfejsu
# ----------------------------------

# Konfiguracja protokou IPHTTPS

# ----------------------------------

pushd interface httpstunnel


resetpopd

# Koniec konfiguracji protokou IPHTTPS
# ----------------------------------

# Konfiguracja IPv4

# ----------------------------------

pushd interface ipv4


reset

set global icmpredirects=enabledpopd

# Koniec konfiguracji IPv4
# ----------------------------------

# Konfiguracja IPv6

# ----------------------------------

pushd interface ipv6


resetpopd

# Koniec konfiguracji IPv6
# ----------------------------------

# Konfiguracja ISATAP 

# ----------------------------------

pushd interface isatap
popd

# Koniec konfiguracji ISATAP
# ----------------------------------

# Konfiguracja 6to4

# ----------------------------------

pushd interface 6to4


reset
popd

# Koniec konfiguracji 6to4
# ----------------------------------

# Konfiguracja ISATAP 

# ----------------------------------

pushd interface isatap
popd

# Koniec konfiguracji ISATAP#========================

# Konfiguracja serwera proxy portu

#========================

pushd interface portproxy


resetpopd


# Koniec konfiguracji serwera proxy portu
# ----------------------------------

# Konfiguracja TCP

# ----------------------------------

pushd interface tcp


reset


set global rss=enabled chimney=automatic autotuninglevel=normal congestionprovider=none ecncapability=disabled timestamps=disabled netdma=enabled dca=enabled


Nie moľna wykona† zrzutu podczas pobierania ustawieä (chimneyapplication ).


Nie moľna wykona† zrzutu podczas pobierania ustawieä (chimneyapplication ).


Nie moľna wykona† zrzutu podczas pobierania ustawieä (chimneyapplication ).


Nie moľna wykona† zrzutu podczas pobierania ustawieä (chimneyapplication ).popd

# Koniec konfiguracji TCP
# ----------------------------------

# Konfiguracja Teredo

# ----------------------------------

pushd interface teredo

set state type=client servername=teredo.ipv6.microsoft.com. servervirtualip=0.0.0.0
popd

# Koniec konfiguracji Teredo
# ----------------------------------

# Konfiguracja 6to4

# ----------------------------------

pushd interface 6to4


reset
popd

# Koniec konfiguracji 6to4# ------------------------------------

# Konfiguracja mostka (nieobsugiwana)

# ------------------------------------


# ------------------------------------

# Koniec konfiguracji mostka

# ------------------------------------


# ----------------------------------------

# Konfiguracja przewodowej sieci LAN

# ----------------------------------------

pushd lanpopd


# Koniec konfiguracji przewodowej sieci LAN.Zrzut konfiguracji kom˘rkowego poĄczenia szerokopasmowego nie jest obsugiwany


# ========================================================== 

# Konfiguracja urz©du rejestrowania kondycji

# ========================================================== 

pushd nap hra


popd

# Koniec konfiguracji urz©du rejestrowania kondycji w ochronie dost©pu do sieci


# ========================================================== 

# Konfiguracja klienta ochrony dost©pu do sieci 

# ========================================================== 

pushd nap client


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja zaufanej grupy serwer˘w

# ---------------------------------------------------------- 


reset trustedservergroup 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja dostawcy usug kryptograficznych

# ---------------------------------------------------------- 


set csp name = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" keylength = "2048" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja algorytmu skr˘tu

# ---------------------------------------------------------- 


set hash oid = "1.3.14.3.2.29" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja wymuszania

# ---------------------------------------------------------- 


set enforcement id = "79617" admin = "disable" id = "79619" admin = "disable" id = "79621" admin = "disable" id = "79623" admin = "disable" 

# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja ledzenia

# ---------------------------------------------------------- 


set tracing state = "disable" level = "basic" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja interfejsu uľytkownika

# ---------------------------------------------------------- 


reset userinterface 


popd

# Koniec konfiguracji klienta ochrony dost©pu do sieci # -----------------------------------------

# Dost©p zdalny - konfiguracja 

# ----------------------------------------- 

pushd ras

popd


# Dost©p zdalny - koniec konfiguracji. 

# ----------------------------------------- 

# Konfiguracja diagnostyki Dost©pu zdalnego 

# ----------------------------------------- 

pushd ras diagnostics


set rastracing component = * state = disabled


set modemtracing state = disabled


set cmtracing state = disabled


set securityeventlog state = disabled
popd


# Koniec konfiguracji diagnostyki Dost©pu zdalnego.

# ----------------------------------------- 

# Dost©p zdalny AAAA - konfiguracja 

# ----------------------------------------- 

pushd ras aaaapopd


# Dost©p zdalny AAAA - koniec konfiguracji. 

# -----------------------------------------

# Konfiguracja serwera proxy WinHTTP 

# -----------------------------------------

pushd winhttp


reset proxy


popd


# Koniec konfiguracji serwera proxy WinHTTP

(roobal) #6

Polecenia ipcofnig /all i netsh interface ip show config wykonywałeś w tym samym czasie?


(Paczkin13) #7

jedno po drugim


(roobal) #8

No to masz jakąś pomieszaną adresację, w jednym poleceniu pokazuje, że dostałeś adres ip z końcówką 100, w drugim adres z końcówką 9. Uruchom wiersz poleceń i wykonaj poniższe polecenia.

netsh interface ip set address name="Połączenie lokalne" source=dhcp

netsh interface ip set dns name="Połączenie lokalne" source=dhcp

ipconfig /flushdns

ipconfig /release

ipconfig /renew

Po wykonaniu powyższych poleceń, pokaż wyniki poniższych poleceń (tego co jest wyżej nie musisz mi podawać, chyba że pojawią się jakieś błędy).

ipconfig /all

netsh interface ip show config

route print

(Paczkin13) #9

Aby wszystko było jasne dodam wyniki wszystkich komend

netsh interface ip set address name=“Połączenie lokalne” source=dhcp

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\M&k>netsh interface ip set address name="Połączenie lokalne" source=dhc

p

Protokół DHCP jest już włączony dla tego interfejsu.C:\Users\M&k>

netsh interface ip set dns name=“Połączenie lokalne” source=dhcp Z tą komendą coś nie poszło, bo jak uruchomiłem cmd w trybie admin. to w ogóle nic nie pokazywało pod tą komendą

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\M&k>netsh interface ip set dns name="Połączenie lokalne" source=dhcp

Żądana operacja wymaga podniesienia uprawnień (uruchom jako administrator).C:\Users\M&k>

ipconfig /flushdns

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\M&k>ipconfig /flushdns


Konfiguracja IP systemu Windows


Pomyślnie opróżniono pamięć podręczną porgramu rozpoznawania nazw DNS.C:\Users\M&k>

ipconfig /release

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\M&k>ipconfig /release


Konfiguracja IP systemu WindowsKarta Ethernet Połączenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Brama domyślna. . . . . . . . . . :


Karta tunelowa isatap.{81204D93-683C-4D6E-B574-00CE49264C9C}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:2085:1167:3f57:fef5

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::2085:1167:3f57:fef5%12

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::


C:\Users\M&k>

ipconfig /renew

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\M&k>ipconfig /renew


Konfiguracja IP systemu WindowsKarta Ethernet Połączenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1


Karta tunelowa isatap.{81204D93-683C-4D6E-B574-00CE49264C9C}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:10b1:1b66:3f57:fe9a

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::10b1:1b66:3f57:fe9a%12

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::


C:\Users\M&k>

ipconfig /all …Nie wiem dlaczego, ale nie mogłem tego skopiować i dlatego wklejam link do screena.

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/845536011b661b2e.html

netsh interface ip show config…Tego też nie mogłem skopiować.

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a905df61b9d16d97.html

route print…Tego także nie mogłem skopiować.

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/be3c8ebb8bd612e2.html


(roobal) #10

Jeśli chodzi o przyłączenie do LANu to jest w porządku. Sprawdźmy czy masz wyjście do internetu. Uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń.

ping dobreprogramy.pl

ping 194.0.171.150

tracert dobreprogramy.pl

nslookup dobreprogramy.pl

(Paczkin13) #11

ping dobreprogramy.pl

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\M&k>ping dobreprogramy.pl


Badanie dobreprogramy.pl [194.0.171.150] z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=263ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=208ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=214ms TTL=124

Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=247ms TTL=124


Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:

  Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0

       (0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

  Minimum = 208 ms, Maksimum = 263 ms, Czas średni = 233 ms


C:\Users\M&k>

ping 194.0.171.150… Nie mogłem skopiować

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6146bf8f20c4a4fc.html

tracert dobreprogramy.pl

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/7dae2d2860e2a1f5.html

nslookup dobreprogramy.pl

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d3821d40f3a28917.html


(roobal) #12

Widać, że wyjście do internetu masz. Z tego co widzę, w sieci jest już urządzenie z adresem IP z tej samej klasy adresowej. Urządzenie co prawda jest w innej podsieci, niestety nie znamy maski, więc twoja podsieć może należeć do tej sieci, co może powodować problemy. W związku z tym proponuję zmienić adresację twojego routera, nawet jeśli teraz nie ma takiego problemu, to może wystąpić w przyszłości. Zmień adres IP twojego routera, na przykład na taki: adres IP 172.18.1.1 , maska podsieci 255.255.255.0.

Oprócz tego, widać również, że są dość znaczne opóźnienia zarówno do pierwszego routera twojego ISP (192.168.20.1, chyba że masz dwa routery w domu?), jak i do drugiego routera, który jest bramą do internetu, jak i na trasie. Spróbuj zastosować się do powyższej rady, następnie sprawdź poleceniem tracert dobreprogramy.pl czy nadal masz tak duże opóźnienia, możesz tu podać wynik. Problem występuje u twojego dostawcy, więc powinieneś mu to zgłosić.


(Paczkin13) #13

tracert dobreprogramy.pl

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\M&k>tracert dobreprogramy.pl


Śledzenie trasy do dobreprogramy.pl [194.0.171.150]

z maksymalną liczbą 30 przeskoków:


 1 <1 ms <1 ms <1 ms 172.18.1.1

 2 6 ms 4 ms 9 ms 192.168.20.1

 3 8 ms 8 ms 7 ms 1.22.199.109.static.rdi.pl [109.199.22.1]

 4 14 ms 14 ms 14 ms xenium.plix.pl [195.182.218.145]

 5 15 ms 28 ms 15 ms nlb-web.xenium.pl [194.0.171.150]


Śledzenie zakończone.


C:\Users\M&k>

@roobal zastosowałem się do twojej porady, IP zmieniłem, ale nadal jest to samo. :c

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel … 11963.html