Brak możliwości przeglądania stron


(Okiel77) #1

Witam, mam problem tego typu, iż nie działa mi przeglądnie stron w jakiejkolwiek przeglądarce. Połączenie jest z internetem jest, ponieważ działa skype i GG. Nie jest to na pewno problem z routerem, ponieważ sprawdzałem połączenie w dwóch różnych miejscach. Gdy diagnozuje problem poprzez przeglądarkę IE, to wyskakuje mi błąd, który wskazuje na to, że mam źle ustawione proxy. Sprawdzałem to i jest ustawione automatycznie.

Log z Hijacka:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:34:44, on 2011-09-09

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\windows\system32\Dwm.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Lenovo\OnekeyDM\OnekeyDM.exe

C:\Program Files\Lenovo\VeriFace\PManage.exe

C:\Program Files\Lenovo\Energy Management\utility.exe

C:\Program Files\Lenovo\Energy Management\Energy Management.exe

C:\Program Files\Lenovo\Lenovo SlideNav\SlidebarNavigator\SlidebarNavigator.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\PC Tools\sMonitor\SSDMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Program Files\Lenovo\Lenovo SlideNav\SlidebarNavigator\SlidebarDriverAdapter_550vista.exe

C:\Program Files\Lenovo\Lenovo SlideNav\SlidebarNavigator\SlidebarNotifier.exe

C:\Program Files\Hijackthis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://lenovo.live.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://toolbar.inbox.com/search/ie.aspx?tbid=80079

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://toolbar.inbox.com/help/sa_customize.aspx?tbid=80079

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://toolbar.inbox.com/search/ie.aspx?tbid=80079

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll (file missing)

O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020} - C:\Program Files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\SearchquDx.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.6406.1642\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: (no name) - {CCB69577-088B-4004-9ED8-FF5BCC83A039} - C:\PROGRA~1\REBATE~1\RebateI.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Bandoo IE Plugin - {EB5CEE80-030A-4ED8-8E20-454E9C68380F} - C:\Program Files\Bandoo\Plugins\IE\ieplugin.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\ProgramData\Gadu-Gadu 10\_userdata\ggbho.2.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Pasek &Crawler - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {7FF99715-3016-4381-84CE-E4E4C9673020} - C:\Program Files\Windows Searchqu Toolbar\ToolBar\SearchquDx.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: SweetIM Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MDS_Menu] "C:\Program Files\Lenovo\MediaShow\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\Lenovo\MediaShow" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\MediaShow\4.1"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OnekeyDM] C:\Program Files\Lenovo\OnekeyDM\OnekeyDM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VeriFaceManager] C:\Program Files\Lenovo\VeriFace\PManage.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UpdateP2GShortCut] "C:\Program Files\Lenovo\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\Lenovo\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\5.0"

O4 - HKLM\..\Run: [EnergyUtility] C:\Program Files\Lenovo\Energy Management\utility.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Energy Management] C:\Program Files\Lenovo\Energy Management\Energy Management.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lenovo SlideNav] "C:\Program Files\Lenovo\Lenovo SlideNav\SlidebarNavigator\SlidebarNavigator.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSDMonitor] C:\Program Files\Common Files\PC Tools\sMonitor\SSDMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [4StoryPrePatch] C:\Program Files\Gameforge4D\4Story\PrePatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Funkcja Google Sidewiki - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_6CE5017F567343CA.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: rebinfo - {AF808758-C780-404C-A4EE-4526323FD9B6} - C:\PROGRA~1\REBATE~1\RebateI.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll (file missing)

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\bearsh~1\mediabar\\datamngr\datamngr.dll c:\progra~1\bandoo\bndhook.dll 

O23 - Service: Application Driver Auto Removal Service (01) (appdrvrem01) - Protection Technology - C:\windows\System32\appdrvrem01.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Firewall - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\afwServ.exe

O23 - Service: Bandoo Coordinator - Discordia Limited - C:\PROGRA~1\Bandoo\Bandoo.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: IGRS - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\ReadyComm\common\IGRS.exe

O23 - Service: Lenovo ReadyComm AppSvc - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\ReadyComm\AppSvc.exe

O23 - Service: Lenovo ReadyComm ConnSvc - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\ReadyComm\ConnSvc.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PC Tools Startup and Shutdown Monitor service (PCToolsSSDMonitorSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\PC Tools\sMonitor\StartManSvc.exe

O23 - Service: Made Man Drivers Auto Removal (pr2apasb) (pr2apasb) - City Interactive Sp z o.o. - C:\windows\system32\pr2apasb.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe


--

End of file - 12239 bytes

(Kris-is) #2
  1. Jeśli już logi, to z programu OTL :arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html

  2. Jeśli logi, to umieść je lepiej w dziale “Bezpieczeństwo”, będzie tam raczej więcej osób, które mogą ci pomóc.