Brak możliwości zwiększenia rozdzielczości w Ubuntu 8.04


(wnuczus) #1

Witam mam Linuxa jak wyżej,Przed instalacja sterowników miałam roździelke taką jak na monitorze 1280x1024 a po instalacji max to 640x480!! nie da się pracować na takiej jakieś pomysły sugestie?


(mati75) #2

jaki karta? daj /etc/X11/xorg.conf


(Revolver0) #3

Jakie sterowniki. Nvidia/Ati/Intel/inne. Zainstalowane sterowniki mają własną aplikację do zmiany rozdziałki, poszukaj, ewentualnie xconfig lub podobne lub ręczna edycja pliku /etc/x11/xorg.conf lub coś w tym stylu


(Kolmar) #4

http://forum.ubuntu.pl/showthread.php?p=450816

http://www.forum.ubuntu.pl/showthread.php?t=74995


(wnuczus) #5
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)

#

# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using

# values from the debconf database.

#

# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.

# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)

#

# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*

# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg

# package.

#

# If you have edited this file but would like it to be automatically updated

# again, run the following command:

# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg


Section "InputDevice"

	Identifier	"Generic Keyboard"

	Driver "kbd"

	Option "XkbRules"	"xorg"

	Option "XkbModel"	"pc105"

	Option "XkbLayout"	"pl"

EndSection


Section "InputDevice"

	Identifier	"Configured Mouse"

	Driver "mouse"

	Option "CorePointer"

EndSection


Section "Device"

	Identifier	"Configured Video Device"

	Driver "nvidia"

	Option "NoLogo"	"True"

EndSection


Section "Monitor"

	Identifier	"Configured Monitor"

EndSection


Section "Screen"

	Identifier	"Default Screen"

	Monitor "Configured Monitor"

	Device "Configured Video Device"

	Defaultdepth	24

EndSection


Section "ServerLayout"

	Identifier	"Default Layout"

 screen "Default Screen"

EndSection

Section "Module"

	Load "glx"

EndSection

od razu mówie, nvidia-settings też max rozdzielka 640x480


(Soren) #6

http://forum.slackware.pl/viewtopic.php?t=9807


(wnuczus) #7
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings

# nvidia-settings: version 1.0 (buildd@yellow) Thu Jun 5 09:27:12 UTC 2008


# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)

#

# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using

# values from the debconf database.

#

# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.

# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)

#

# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*

# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg

# package.

#

# If you have edited this file but would like it to be automatically updated

# again, run the following command:

# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg


Section "ServerLayout"

  Identifier "Default Layout"

  Screen 0 "Screen0" 0 0

EndSection


Section "Module"

  Load "glx"

EndSection


Section "ServerFlags"

  Option "Xinerama" "0"

EndSection


Section "InputDevice"

  Identifier "Generic Keyboard"

  Driver "kbd"

  Option "XkbRules" "xorg"

  Option "XkbModel" "pc105"

  Option "XkbLayout" "pl"

EndSection


Section "InputDevice"

  Identifier "Configured Mouse"

  Driver "mouse"

  Option "CorePointer"

EndSection


Section "Monitor"

  Identifier "Configured Monitor"

  ModeLine "1280x800_60.00" 83.0 1280 1344 1480 1680 800 801 804 828 -hsync +vsync

EndSection


Section "Monitor"

  Identifier "Monitor0"

  VendorName "Unknown"

  ModelName "CRT-0"

  HorizSync 28.0 - 33.0

  VertRefresh 43.0 - 72.0

EndSection


Section "Device"

  Identifier "Configured Video Device"

  Driver "nvidia"

  Option "NoLogo" "True"

EndSection


Section "Device"

  Identifier "Videocard0"

  Driver "nvidia"

  VendorName "NVIDIA Corporation"

  BoardName "GeForce 8600 GT"

EndSection


Section "Screen"

  Identifier "Default Screen"

  Device "Configured Video Device"

  Monitor "Configured Monitor"

  DefaultDepth 24

  SubSection "Display"

    Viewport 0 0

    Depth 24

    Modes "1280x1024@85" "1024x768@110" "800x600@140" "640x480@175"

  EndSubSection

EndSection


Section "Screen"

  Identifier "Screen0"

  Device "Videocard0"

  Monitor "Monitor0"

  DefaultDepth 24

  Option "TwinView" "0"

  Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"

  Option "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0"

EndSection

ustawione i dalej nic:/


(mati75) #8

usuń sterowniki i zainstaluj jeszcze raz.


(JesperKyd) #9

Użyj EnvyNG do zainstalowania sterowników.

Jeśli po tym zabiegu nie będziesz mogła ustawić rozdzelczości skorzystaj z:

sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg

i w momencie gdy dojdziesz do listy z rodziałkami dodaj ta którą chcesz uzyskać.


(wnuczus) #10

Właśnie to jest śmieszne że po tym poleceniu tylko klawiature i myszkę ustawiam i nic więcej nie moge! Dodatkowo nie mam tego pakietu w repo