Brak niektórych ikonek w tray'u


(martinez2006) #1

Za każdym razem jak uruchamiam komputer to brakuje niektórych ikonek koło zegarka.

Bardzo proszę o poradę.

Oto log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:41:37, on 2007-08-10

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmgr.exe

C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmon.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe

C:\WINDOWS\V0220Mon.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\VoipCheapCom\VoipCheapCom.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avmailc.exe

C:\Program Files\Acer WLAN 11g USB Dongle\ZDWlan.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.o2.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://en.uk.acer.yahoo.com/

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: dsWebAllowBHO Class - {2F85D76C-0569-466F-A488-493E6BD0E955} - C:\Program Files\Windows Desktop Search\dsWebAllow.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: TrendProtect - {E3578B37-6346-4EC1-A82B-38273A100DCF} - C:\Program Files\Trend Micro\TrendProtect\MSIE\wrs.dll

O3 - Toolbar: TrendProtect - {F83BE649-1CC3-48EE-B2E2-0826CEF3822A} - C:\Program Files\Trend Micro\TrendProtect\MSIE\wrs.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 1200 Series] "C:\Program Files\Lexmark 1200 Series\lxczbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [V0220Mon.exe] C:\WINDOWS\V0220Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [VoipCheapCom] "C:\Program Files\VoipCheapCom\VoipCheapCom.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [EdHTML] C:\Program Files\Binboy\EdHTMLv5.0\EdHTML.exe /none

O4 - Global Startup: Acer WLAN 11g USB Dongle.lnk = C:\Program Files\Acer WLAN 11g USB Dongle\ZDWlan.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: Open With JPEGCompress - res://C:\Program Files\JPEGCompress\owjc.dll/CONTEXT_HANDLE.HTM

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} (F-Secure Online Scanner 3.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1166028007359

O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://www.driveragent.com/files/driveragent.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: trendprotect - {BC3A5F6F-12A0-4B14-A184-32939F413823} - C:\Program Files\Trend Micro\TrendProtect\MSIE\wrs.dll

O20 - Winlogon Notify: cintime32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\cintime32.dll

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard (AntiVirMailService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avmailc.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard helper service (AVEService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

O23 - Service: SolidWorks Licensing Service - SolidWorks - C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\Service\SolidWorksLicensing.exe

O23 - Service: Viewpoint Manager Service - Viewpoint Corporation - C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe


--

End of file - 7900 bytes

Dodam jeszcze że ostatnio NOD32 przepuścił mi jakiegoś syfka o nazwie BDS/Bifrose.NU.

Dopiero AntiVir go usunął, ale to tak na marginesie.

Pozdrowienia,

Martinez


(qrczak13) #2

Usuń w HJT.

Czyszczenie rejestru - jv16 PowerTools 1.3.0.195 + opis.

Możesz dać jeszcze log z SilentRunners (czekasz na komunikat All Done i wklejasz).

A których? Masz włączone "Ukryj ikony nieaktywne" we właściwościach paska zadań?