Brak odczytu plików *.msi - brak programu do otwarcia plików


(Mardaus Maciej) #1

Mam problem z plikami *.msi. Przy otwieraniu ich wyskakuje komunikat, że nie ma programu do otwierania tych plików. Co robić ?


(Dimatheus) #2

cukrowy77 , zapoznaj się, proszę, z tym tematem, a następnie - korzystając z przycisku zmien.gif

Pozdrawiam,

Dimatheus


(system) #3

Pobierz i zastosuj: http://www.majorgeeks.com/files/details/tweaking_com_repair_msi_(windows_installer).html

Po tym restart komputera.


(Mardaus Maciej) #4

Zrobiłem i nic. Na tym pliku pokazany jest explorer Windowsa i nie wiem co zrobić.


(Wetizze) #5

Prawym na plik > Właściwości. Wybierz opcję przeglądaj a następnie ścieżkę C:\Windows\system32. Tam musisz odnaleźć program msiexec.exe i wybrać otwórz.


(Mardaus Maciej) #6

Zrobiłem tak i uruchamia się mi okienko i :

Instalator Windows ®. V 5.0.7601.17514

msiexec /Option [parametr opcjonalny]

Opcje instalacji

| /i>

Instaluje lub konfiguruje produkt

/a

Instalacja administracyjna - instaluje produkt w sieci

/j [/t] [/g]

Anonsuje produkt - m wszystkim użytkownikom, u bieżącemu użytkownikowi

| /x>

Dezinstaluje produkt

Opcje wyświetlania

/quiet

Tryb cichy bez interakcji ze strony użytkownika

/passive

Tryb nienadzorowany - tylko pasek postępu

/q[n|b|r|f]

Ustawia poziom interfejsu użytkownika

n - bez interfejsu użytkownika

b - podstawowy interfejs użytkownika

r - ograniczony interfejs użytkownika

f - pełny interfejs użytkownika (domyślnie)

/help

Informacje pomocy

Opcje uruchomienia ponownego

/norestart

Nie uruchamia ponownie po ukończeniu instalacji

/promptrestart

Monituje użytkownika o uruchomienie ponowne w razie potrzeby

/forcerestart

Zawsze uruchamia ponownie komputer po instalacji

Opcje rejestrowania

/l[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|\*]

i - Komunikaty o stanie

w - Ostrzeżenia niekrytyczne

e - Wszystkie komunikaty o błędach

a - Uruchamianie akcji

r - Zapisywanie określonych akcji

u - Żądania użytkownika

c - Początkowe parametry interfejsu użytkownika

m - Informacje o braku pamięci lub fatalnym zakończeniu

o - Komunikaty o braku miejsca na dysku

p - Właściwości terminalu

v - Dane wyjściowe w trybie pełnym

x - Dodatkowe informacje o debugowaniu

    • Dołącza do istniejącego pliku dziennika

! - Czyści każdą linię w dzienniku

* - Rejestruje wszystkie informacje, oprócz opcji v oraz x

/log

Odpowiednik dla /l*

Opcje aktualizacji

/update [;aktualizacja2.msp]

Stosuje aktualizacje

/uninstall [;aktualizacja2.msp] /package

Usuwa aktualizacje dla produktu

Opcje naprawy

/f[p|e|c|m|s|o|d|a|u|v]

Naprawia produkt

p - tylko wtedy, gdy brak pliku

o - jeśli brak pliku, lub jest zainstalowana starsza wersja (domyślnie)

e - jeśli brak pliku, lub jest zainstalowana równorzędna albo starsza wersja

d - jeśli brak pliku, lub jest zainstalowana inna wersja

c - jeśli brak pliku, lub suma kontrolna nie pasuje do wyliczonej wartości

a - wymusza ponowną instalację wszystkich plików

u - wszystkie wymagane wpisy rejestru specyficzne dla użytkownika (domyślnie)

m - wszystkie wymagane wpisy rejestru specyficzne dla komputera (domyślnie)

s - wszystkie istniejące skróty (domyślnie)

v - uruchamia ze źródła i ponownie umieszcza w pamięci podręcznej pakiet lokalny

Ustawianie właściwości publicznych

[PROPERTY=wartość_właściwości]

Zobacz w zestawie SDK Instalatora Windows ® dodatkową dokumentację

na temat składni wiersza polecenia.

Copyright © Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Fragmenty tego oprogramowania są częściowo oparte na pracach niezależnej grupy JPEG.

Co mam zrobić ?


(Atis) #7

http://www.hotfix.pl/fixy-skojarzen-pli … n–a10.htm