Brak odpowiedzi w opera


(Dalik) #1

Witam, kupiłem nowego laptopa Toshiba A300, zaistalowałem sobie wszystkie programy jakie używałem do tej pory na starych sprzętach F/S. NO i mam problem którego nie moge rozwiązać. Po przeglądaniu przez kilka minut stron w opera, blokuje sie ona dając komunikat brak odpowiedzi. I może tak wisieć do resetu kompa. Zaznaczę że wszystko inne działa bez zarzutu. Po zawieszce opery inne przeglądarki też nie reagują, ale gg, skype, draco wszystko działa.

oto mój log hijack:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:48:36, on 2009-05-01

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18226)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Toshiba\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Toshiba\HDMICtrlMan\HDMICtrlMan.exe

C:\Program Files\Toshiba\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\Toshiba\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Toshiba\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\CEC_MAIN.exe

C:\Program Files\Toshiba\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files\Toshiba\HDMICtrlMan\HCMSoundChanger.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

c:\program files\winamp toolbar\WinampTbServer.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cfFncEnabler.exe] cfFncEnabler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Camera Assistant Software] "C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" /start

O4 - HKLM\..\Run: [HDMICtrlMan] C:\Program Files\TOSHIBA\HDMICtrlMan\HDMICtrlMan.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Draco Organizer] "C:\Program Files\Draco Software\Draco Organizer 3\Organizer.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\Toshiba\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-3/4 (file missing)

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redirect-home?tag=Toshibaukbholink-21&site=home (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe

O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Menedżer Google Desktop 5.7.802.22438 (GoogleDesktopManager-022208-143751) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Partner Service - Google Inc. - C:\ProgramData\Partner\partner.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: SmartFaceVWatchSrv - Toshiba - C:\Program Files\Toshiba\SmartFaceV\SmartFaceVWatchSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\Toshiba\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\Toshiba\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\Windows\System32\ZoneLabs\vsmon.exe


--

End of file - 10586 bytes

Proszę o pomoc

sorry nie doczytałem. Log jeszcze raz.

http://www.wklejto.pl/32579


(niezDarek) #2

log ogólnie czysty, kosmetycznie możesz usunąć wpisy:


(Gutek) #3

To nic nie da - daj log z ComboFix


(Dalik) #4

Odinstalowałem AskBarDis, usunąłem to co zaproponował devil33 i znowu zawiecha. Róznica polega jednak teraz na tym, że po wyłaczeniu opery, zamyka się po kilku minutach, bez konieczności restartu kompa jak to było wcześniej.

Gutek poniżej aktualny log z combofix

http://www.wklejto.pl/32581

Poradzisz coś?


(Gutek) #5

Sporo zbędników - użyj jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509


(Dalik) #6

Przeskanowałem tym programem, wyczyściłem i aktualny log.

ComboFix 09-05-01.1 - Darek i Ewa 2009-05-01 19:22.1 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1250.48.1045.18.3069.1899 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: c:\users\Darek i Ewa\Downloads\ComboFix.exe

FW: ZoneAlarm Firewall *enabled*

.


((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-04-01 do 2009-05-01 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2009-05-01 16:58 . 2009-05-01 16:58	23	--sha-w	c:\windows\system32\edacded0_x.dat

2009-05-01 16:58 . 2009-05-01 16:58	--------	d-----w	c:\program files\jv16 PowerTools 2009

2009-05-01 14:21 . 2009-05-01 14:21	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Roaming\Skunk Studios

2009-05-01 14:17 . 2009-05-01 14:17	--------	d-----w	c:\windows\Flux Family Secrets - The Ripple Effect

2009-05-01 14:17 . 2009-05-01 14:17	--------	d-----w	c:\program files\Flux Family Secrets - The Ripple Effect

2009-05-01 08:58 . 2009-05-01 08:58	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Local\WindowsUpdate

2009-05-01 08:29 . 2007-12-24 15:37	138384	----a-w	c:\windows\system32\drivers\tmcomm.sys

2009-05-01 08:28 . 2009-05-01 08:55	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Roaming\HouseCall 6.6

2009-05-01 08:28 . 2009-05-01 08:28	--------	d-----w	c:\windows\system32\HouseCall 6.6

2009-05-01 08:26 . 2009-05-01 08:26	--------	d-----w	c:\windows\Sun

2009-05-01 07:47 . 2008-11-06 00:03	--------	d-----w	C:\SDFix

2009-05-01 06:48 . 2009-05-01 06:48	--------	d-----w	c:\program files\Trend Micro

2009-05-01 06:35 . 2009-05-01 06:42	--------	d-----w	c:\program files\SkanerOnline

2009-04-30 15:59 . 2009-05-01 06:38	--------	d-----w	c:\program files\Panda Security

2009-04-29 17:45 . 2009-04-29 17:54	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Roaming\HiT-MM

2009-04-29 17:45 . 2009-05-01 17:09	--------	d---a-w	c:\programdata\TEMP

2009-04-29 17:45 . 2009-05-01 17:09	--------	d---a-w	c:\users\All Users\TEMP

2009-04-29 16:00 . 2009-04-29 16:00	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Roaming\VSRevoGroup

2009-04-28 20:22 . 2009-04-28 20:22	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Roaming\OpenOffice.org

2009-04-28 20:15 . 2009-04-28 20:15	--------	d-----w	c:\program files\VS Revo Group

2009-04-27 19:21 . 2009-04-27 19:21	--------	d-----w	c:\windows\Amelies Cafe

2009-04-27 19:21 . 2009-04-27 19:21	--------	d-----w	c:\program files\Amelies Cafe

2009-04-27 18:57 . 2009-04-27 18:57	--------	d-----w	c:\program files\OpenOffice.org 3

2009-04-27 16:55 . 2009-04-27 18:09	440864	--sha-w	c:\windows\system32\drivers\fidbox.dat

2009-04-27 16:37 . 2009-04-27 18:02	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\ParetoLogic

2009-04-27 16:37 . 2009-04-27 18:02	--------	d-----w	c:\programdata\ParetoLogic

2009-04-27 16:37 . 2009-04-27 18:02	--------	d-----w	c:\users\All Users\ParetoLogic

2009-04-27 16:36 . 2009-04-27 16:36	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Local\Downloaded Installations

2009-04-27 15:07 . 2009-04-27 15:07	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Local\Apple Computer

2009-04-27 15:07 . 2009-04-27 15:07	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Roaming\Apple Computer

2009-04-27 15:07 . 2009-04-27 15:07	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Local\Apple

2009-04-27 15:07 . 2009-04-27 15:07	--------	d-----w	c:\program files\Apple Software Update

2009-04-27 15:07 . 2009-04-27 15:07	--------	d-----w	c:\programdata\Apple

2009-04-27 15:07 . 2009-04-27 15:07	--------	d-----w	c:\users\All Users\Apple

2009-04-27 15:02 . 2009-04-27 15:02	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Local\Mozilla

2009-04-27 14:00 . 2009-04-27 14:00	--------	d-----w	c:\users\Remek\AppData\Local\Toshiba

2009-04-26 19:09 . 2009-04-26 19:09	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Local\Winamp Toolbar

2009-04-26 05:07 . 2009-04-26 05:07	--------	d-----w	c:\programdata\Alex Gordon

2009-04-26 05:07 . 2009-04-26 05:07	--------	d-----w	c:\users\All Users\Alex Gordon

2009-04-26 05:00 . 2009-04-26 05:00	53248	----a-w	c:\windows\system32\unrar.dll

2009-04-26 04:58 . 2009-04-26 04:58	--------	d-----w	c:\program files\Alex Gordon

2009-04-26 04:33 . 2009-04-26 04:33	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Local\Microsoft Games

2009-04-25 18:59 . 2009-04-25 18:59	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Roaming\DAEMON Tools

2009-04-25 18:59 . 2009-04-25 18:59	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Roaming\DAEMON Tools Pro

2009-04-25 18:59 . 2009-04-25 18:59	6944	----a-w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Local\d3d9caps.dat

2009-04-25 10:00 . 2009-04-25 10:00	--------	d-----w	c:\users\Remek\AppData\Local\Opera

2009-04-25 09:59 . 2009-04-25 09:59	--------	d-----w	c:\users\Remek\AppData\Roaming\ATI

2009-04-25 09:59 . 2009-04-25 09:59	--------	d-----w	c:\users\Remek\AppData\Local\ATI

2009-04-25 09:59 . 2009-04-25 09:59	82720	----a-w	c:\users\Remek\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-04-25 09:59 . 2009-04-25 09:59	--------	d-----w	c:\users\Remek\AppData\Local\Google

2009-04-25 09:59 . 2009-04-25 09:59	--------	d-----r	c:\users\Remek\Searches

2009-04-24 22:12 . 2008-05-27 05:17	11776	----a-w	c:\windows\system32\msshooks.dll

2009-04-24 21:52 . 2009-04-24 21:52	--------	d-----w	c:\windows\system32\IOSUBSYS

2009-04-24 21:42 . 2009-04-24 21:42	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Roaming\Toshiba

2009-04-24 21:23 . 2009-04-24 21:23	--------	d-----w	c:\programdata\DAEMON Tools Lite

2009-04-24 21:23 . 2009-04-24 21:23	--------	d-----w	c:\users\All Users\DAEMON Tools Lite

2009-04-24 21:23 . 2009-04-24 21:23	--------	d-----w	c:\program files\DAEMON Tools Lite

2009-04-24 21:16 . 2009-04-24 21:16	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\Adobe

2009-04-24 21:14 . 2009-04-24 21:14	--------	d-----w	c:\programdata\IsolatedStorage

2009-04-24 21:14 . 2009-04-24 21:14	--------	d-----w	c:\users\All Users\IsolatedStorage

2009-04-24 21:14 . 2009-04-24 21:14	--------	d-----w	c:\program files\CCleaner

2009-04-24 21:13 . 2009-04-24 21:13	717296	----a-w	c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2009-04-24 21:13 . 2009-04-26 05:00	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite

2009-04-24 21:13 . 2009-04-24 21:13	--------	d-----w	c:\program files\NAPI-PROJEKT

2009-04-24 21:07 . 2008-02-23 02:41	22528	----a-w	c:\windows\system32\netiougc.exe

2009-04-24 21:07 . 2008-02-23 04:38	170496	----a-w	c:\windows\system32\tcpipcfg.dll

2009-04-24 21:06 . 2009-05-01 16:14	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Roaming\Draco Organizer

2009-04-24 21:04 . 2009-04-24 21:04	--------	d-----w	c:\programdata\CheckPoint

2009-04-24 21:04 . 2009-04-24 21:04	--------	d-----w	c:\users\All Users\CheckPoint

2009-04-24 21:04 . 2009-05-01 17:16	--------	d-----w	c:\windows\Internet Logs

2009-04-24 21:02 . 2009-04-24 21:02	--------	d-----w	c:\programdata\Azureus

2009-04-24 21:02 . 2009-04-24 21:02	--------	d-----w	c:\users\All Users\Azureus

2009-04-24 21:02 . 2009-05-01 17:20	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Roaming\Azureus

2009-04-24 20:59 . 2009-04-24 20:59	--------	d-----w	c:\programdata\Winamp Toolbar

2009-04-24 20:59 . 2009-04-24 20:59	--------	d-----w	c:\users\All Users\Winamp Toolbar

2009-04-24 20:59 . 2009-04-24 20:59	--------	d-----w	c:\program files\Winamp Toolbar

2009-04-24 20:59 . 2009-04-24 20:59	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\PX Storage Engine

2009-04-24 20:59 . 2009-04-24 21:28	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Roaming\Winamp

2009-04-24 20:59 . 2009-04-30 15:44	--------	d-----w	c:\program files\Winamp

2009-04-24 20:58 . 2009-04-24 20:58	--------	d-----w	c:\program files\Vuze

2009-04-24 20:58 . 2009-04-24 21:00	--------	d-----w	c:\program files\Spybot - Search & Destroy

2009-04-24 20:58 . 2009-05-01 06:45	--------	d-----w	c:\programdata\Spybot - Search & Destroy

2009-04-24 20:58 . 2009-05-01 06:45	--------	d-----w	c:\users\All Users\Spybot - Search & Destroy

2009-04-24 20:57 . 2009-03-02 17:10	67584	----a-w	c:\windows\system32\ff_vfw.dll

2009-04-24 20:57 . 2008-06-08 20:58	60273	----a-w	c:\windows\system32\pthreadGC2.dll

2009-04-24 20:57 . 2009-04-24 20:57	--------	d-----w	c:\program files\ffdshow

2009-04-24 20:35 . 2009-04-24 20:35	--------	d-----w	c:\windows\system32\Adobe

2009-04-24 20:33 . 2008-06-20 01:14	97800	----a-w	c:\windows\system32\infocardapi.dll

2009-04-24 20:33 . 2008-06-20 01:14	105016	----a-w	c:\windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2009-04-24 20:33 . 2008-06-20 01:14	622080	----a-w	c:\windows\system32\icardagt.exe

2009-04-24 20:33 . 2008-06-20 01:14	11264	----a-w	c:\windows\system32\icardres.dll

2009-04-24 20:33 . 2008-06-20 01:14	43544	----a-w	c:\windows\system32\PresentationHostProxy.dll

2009-04-24 20:33 . 2008-06-20 01:14	781344	----a-w	c:\windows\system32\PresentationNative_v0300.dll

2009-04-24 20:33 . 2008-06-20 01:14	326160	----a-w	c:\windows\system32\PresentationHost.exe

2009-04-24 20:25 . 2009-04-24 20:28	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu

2009-04-24 20:24 . 2009-04-24 20:54	--------	d-----w	c:\program files\Nowe Gadu-Gadu

2009-04-24 20:24 . 2008-07-27 18:03	96760	----a-w	c:\windows\system32\dfshim.dll

2009-04-24 20:24 . 2008-07-27 18:03	282112	----a-w	c:\windows\system32\mscoree.dll

2009-04-24 20:24 . 2008-07-27 18:03	41984	----a-w	c:\windows\system32\netfxperf.dll

2009-04-24 20:23 . 2009-04-24 20:23	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Local\Sun

2009-04-24 20:22 . 2008-07-27 18:03	158720	----a-w	c:\windows\system32\mscorier.dll

2009-04-24 20:22 . 2008-07-27 18:03	83968	----a-w	c:\windows\system32\mscories.dll

2009-04-24 20:22 . 2009-04-24 20:22	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Local\Opera

2009-04-24 20:22 . 2009-04-24 20:22	--------	d-----w	c:\program files\Opera

2009-04-24 20:17 . 2008-06-06 03:27	562176	----a-w	c:\windows\system32\msdtcprx.dll

2009-04-24 20:17 . 2008-06-06 03:27	38912	----a-w	c:\windows\system32\xolehlp.dll

2009-04-24 20:17 . 2009-02-13 08:49	1255936	----a-w	c:\windows\system32\lsasrv.dll

2009-04-24 20:17 . 2009-02-13 08:49	72704	----a-w	c:\windows\system32\secur32.dll

2009-04-24 20:17 . 2009-03-17 03:38	13824	----a-w	c:\windows\system32\apilogen.dll

2009-04-24 20:17 . 2009-03-17 03:38	24064	----a-w	c:\windows\system32\amxread.dll

2009-04-24 20:16 . 2009-04-24 21:43	--------	d-----w	c:\users\Darek i Ewa\AppData\Local\Adobe

2009-04-24 20:13 . 2009-03-03 04:39	26112	----a-w	c:\windows\system32\printfilterpipelineprxy.dll

2009-04-24 20:12 . 2008-08-27 01:05	212480	----a-w	c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys

2009-04-24 20:12 . 2008-06-19 03:31	361984	----a-w	c:\windows\system32\IPSECSVC.DLL

2009-04-24 20:12 . 2008-04-18 05:48	269312	----a-w	c:\windows\system32\es.dll

2009-04-24 19:44 . 2008-08-28 03:40	425472	----a-w	c:\windows\system32\PhotoMetadataHandler.dll

2009-04-24 19:44 . 2008-08-28 03:40	347136	----a-w	c:\windows\system32\WindowsCodecsExt.dll

2009-04-24 19:44 . 2008-08-28 03:40	712704	----a-w	c:\windows\system32\WindowsCodecs.dll

2009-04-24 19:44 . 2008-09-18 04:56	147456	----a-w	c:\windows\system32\Faultrep.dll

2009-04-24 19:41 . 2008-06-23 01:59	2868736	----a-w	c:\windows\system32\mf.dll

2009-04-24 19:41 . 2008-06-23 01:59	996352	----a-w	c:\windows\system32\WMNetMgr.dll

2009-04-24 19:41 . 2008-06-23 01:58	94720	----a-w	c:\windows\system32\logagent.exe

2009-04-24 19:41 . 2008-10-21 05:25	1645568	----a-w	c:\windows\system32\connect.dll

2009-04-24 19:14 . 2009-02-09 03:10	2033152	----a-w	c:\windows\system32\win32k.sys

2009-04-24 19:14 . 2008-09-10 03:40	1334272	----a-w	c:\windows\system32\msxml6.dll


.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-05-01 16:47 . 2008-01-21 06:24	662056	----a-w	c:\windows\system32\perfh015.dat

2009-05-01 16:47 . 2008-01-21 06:24	126908	----a-w	c:\windows\system32\perfc015.dat

2009-05-01 16:41 . 2009-04-24 21:05	350192	---ha-w	c:\windows\system32\drivers\vsconfig.xml

2009-05-01 07:42 . 2008-07-04 10:23	--------	d-----w	c:\program files\Google

2009-04-27 18:09 . 2009-04-27 16:55	6980	--sha-w	c:\windows\system32\drivers\fidbox.idx

2009-04-27 18:01 . 2008-07-04 09:59	--------	d-----w	c:\program files\Toshiba

2009-04-27 18:01 . 2008-07-04 09:49	--------	d--h--w	c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-04-27 15:23 . 2006-11-02 10:25	51200	----a-w	c:\windows\inf\infpub.dat

2009-04-27 15:23 . 2006-11-02 10:25	143360	----a-w	c:\windows\inf\infstrng.dat

2009-04-25 05:21 . 2006-11-02 11:18	--------	d-----w	c:\program files\Windows Mail

2009-04-24 21:05 . 2009-04-24 21:05	--------	d-----w	c:\program files\Zone Labs

2009-04-24 21:05 . 2006-11-02 10:25	86016	----a-w	c:\windows\inf\infstor.dat

2009-04-24 21:05 . 2009-04-24 21:05	--------	d-----w	c:\program files\Draco Software

2009-04-24 20:30 . 2009-04-24 20:30	--------	d-----r	c:\program files\Skype

2009-04-24 20:30 . 2009-04-24 20:30	--------	d-----w	c:\program files\Alwil Software

2009-04-24 20:23 . 2008-07-04 09:35	--------	d-----w	c:\program files\Java

2009-04-24 17:36 . 2009-04-24 17:36	0	--sha-r	c:\windows\system32\drivers\TOSHIBA_Satellite A300_08016-PL_PSAGCE-09000.MRK

2009-04-24 17:32 . 2009-04-24 17:32	--------	d-----w	c:\program files\Realtek

2009-04-24 17:32 . 2008-07-04 09:50	319456	----a-w	c:\windows\DIFxAPI.dll

2009-04-24 17:31 . 2009-04-24 17:31	--------	d-----w	c:\program files\ATI Technologies

2009-04-24 17:30 . 2008-07-04 09:36	--------	d-----w	c:\program files\Intel

2009-03-17 03:38 . 2009-04-24 20:17	40960	----a-w	c:\windows\AppPatch\apihex86.dll

2009-03-03 04:46 . 2009-04-24 20:14	3599328	----a-w	c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2009-03-03 04:46 . 2009-04-24 20:14	3547632	----a-w	c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2009-03-03 04:40 . 2009-04-24 19:42	827392	----a-w	c:\windows\system32\wininet.dll

2009-03-03 04:39 . 2009-04-24 20:13	183296	----a-w	c:\windows\system32\sdohlp.dll

2009-03-03 04:39 . 2009-04-24 20:14	551424	----a-w	c:\windows\system32\rpcss.dll

2009-03-03 04:37 . 2009-04-24 19:42	78336	----a-w	c:\windows\system32\ieencode.dll

2009-03-03 04:37 . 2009-04-24 20:13	98304	----a-w	c:\windows\system32\iasrecst.dll

2009-03-03 04:37 . 2009-04-24 20:13	54784	----a-w	c:\windows\system32\iasads.dll

2009-03-03 04:37 . 2009-04-24 20:13	44032	----a-w	c:\windows\system32\iasdatastore.dll

2009-03-03 03:04 . 2009-04-24 20:14	666624	----a-w	c:\windows\system32\printfilterpipelinesvc.exe

2009-03-03 02:38 . 2009-04-24 20:13	17408	----a-w	c:\windows\system32\iashost.exe

2009-03-03 02:28 . 2009-04-24 19:42	26624	----a-w	c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2009-02-15 22:11 . 2009-04-24 21:05	293528	----a-w	c:\windows\system32\drivers\vsdatant.sys

2009-02-15 22:10 . 2009-04-24 21:06	1221512	----a-w	c:\windows\system32\zpeng25.dll

2009-02-05 20:06 . 2009-04-24 20:30	51792	----a-w	c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2008-01-21 02:43 . 2006-11-02 12:50	174	--sha-w	c:\program files\desktop.ini

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  

REGEDIT4


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-21 1233920]

"TOSCDSPD"="c:\program files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe" [2008-04-24 430080]

"Nowe Gadu-Gadu"="c:\program files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe" [2009-04-20 9818728]

"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]

"Draco Organizer"="c:\program files\Draco Software\Draco Organizer 3\Organizer.exe" [2009-02-22 10560512]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-07-04 68856]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe" [2008-03-25 144784]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-12-06 1029416]

"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2008-01-21 61440]

"Camera Assistant Software"="c:\program files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" [2008-04-29 417792]

"HDMICtrlMan"="c:\program files\TOSHIBA\HDMICtrlMan\HDMICtrlMan.exe" [2008-04-26 716800]

"TPwrMain"="c:\program files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE" [2008-01-17 431456]

"HSON"="c:\program files\TOSHIBA\TBS\HSON.exe" [2007-10-31 54608]

"SmoothView"="c:\program files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe" [2008-01-25 509816]

"00TCrdMain"="c:\program files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe" [2008-03-19 716800]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

"ZoneAlarm Client"="c:\program files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2009-02-15 981384]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]

"NDSTray.exe"="NDSTray.exe" [BU]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" - c:\windows\RtHDVCpl.exe [2008-04-08 6037504]

"Skytel"="Skytel.exe" - c:\windows\SkyTel.exe [2007-11-20 1826816]


c:\users\Remek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

TRDCReminder.lnk - c:\program files\Toshiba\TRDCReminder\TRDCReminder.exe [2008-3-5 393216]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\progra~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\McAfeeAntiSpyware]

"DisableMonitoring"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\DomainProfile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

"{0C12CEC7-392B-43B9-B40C-07340BE0882A}"= UDP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote

"{EDF8BAA0-2546-417B-810E-78DDE9D6AA9F}"= TCP:c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:Microsoft Office OneNote

"{A1EB7158-918B-486D-B2E6-6673E32ABABF}"= c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe:Skype

"TCP Query User{3A9E1A36-3934-4EBA-A68C-6F2EB1CA0F20}c:\\program files\\vuze\\azureus.exe"= UDP:c:\program files\vuze\azureus.exe:Azureus

"UDP Query User{BA49DDCA-C67D-4C07-83A2-DBFC39C12185}c:\\program files\\vuze\\azureus.exe"= TCP:c:\program files\vuze\azureus.exe:Azureus


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\PublicProfile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\StandardProfile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)


R3 GoogleDesktopManager-022208-143751;Menedżer Google Desktop 5.7.802.22438;c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [2008-07-04 29744]

R3 Partner Service;Partner Service;c:\programdata\Partner\partner.exe [2008-07-04 110576]

S1 aswSP;avast! Self Protection; [x]

S2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2009-02-05 20560]

S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\DRIVERS\aswMonFlt.sys [2009-02-05 51792]

S2 ConfigFree Service;ConfigFree Service;c:\program files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe [2008-04-16 40960]

S2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe [2009-01-26 1153368]

S2 TOSHIBA SMART Log Service;TOSHIBA SMART Log Service;c:\program files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe [2007-12-03 126976]

S3 FwLnk;FwLnk Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\FwLnk.sys [2006-11-20 7168]

S3 NETw5v32;Sterownik karty Intel(R) Wireless WiFi Link dla systemu Windows Vista 32 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\NETw5v32.sys [2008-04-28 3658752]

S3 SmartFaceVWatchSrv;SmartFaceVWatchSrv;c:\program files\Toshiba\SmartFaceV\SmartFaceVWatchSrv.exe [2008-04-24 73728][HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{39d07498-30f6-11de-b7a3-806e6f6e6963}]

\shell\AutoRun\command - F:\autorun.exe


[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{b0c83a3b-31ca-11de-a755-001e3398ae94}]

\shell\AutoRun\command - D:\csetup.exe

.

Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'


2009-05-01 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{99587E5E-A343-49EE-BF05-C8BC2F209EF1}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2008-01-21 02:24]

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com/ig/redirectdomain?brand=TSEA&bmod=TSEA;

mStart Page = hxxp://www.google.com/ig/redirectdomain?brand=TSEA&bmod=TSEA

IE: &Winamp Search - c:\programdata\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} - hxxp://prerelease.trendmicro-europe.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} - hxxp://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

FF - ProfilePath - c:\users\Darek i Ewa\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n2no1xzj.default\

FF - prefs.js: network.proxy.type - 2

FF - plugin: c:\program files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

.


**************************************************************************


catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-05-01 19:25

Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS


skanowanie ukrytych procesów ...  


skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 


skanowanie ukrytych plików ...  


skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0


**************************************************************************

.

--------------------- ZABLOKOWANE KLUCZE REJESTRU ---------------------


[HKEY_USERS\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[u]0[/u]000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:000000b5


[HKEY_USERS\SYSTEM\ControlSet004\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\[u]0[/u]000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:000000b5

.

Czas ukończenia: 2009-05-01 19:26

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-05-01 17:26

ComboFix2.txt 2009-05-01 16:44

ComboFix3.txt 2009-05-01 08:13

ComboFix4.txt 2009-05-01 07:06


Przed: 145 957 195 776 bajtów wolnych

Po: 145 927 213 056 bajtów wolnych


291	--- E O F ---	2009-05-01 10:29

nie wywalił mi tylko tego

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\DirectInput\MostRecentApplication\Id : FLUX FAMILY SECRETS.EXE49B6D8FE0031354F

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\DirectInput\MostRecentApplication\Name : FLUX FAMILY SECRETS.EXE

HKEY_USERS\S-1-5-21-484671504-2763304255-2626235754-1000\Software\Microsoft\DirectInput\MostRecentApplication\Id : FLUX FAMILY SECRETS.EXE49B6D8FE0031354F

HKEY_USERS\S-1-5-21-484671504-2763304255-2626235754-1000\Software\Microsoft\DirectInput\MostRecentApplication\Name : FLUX FAMILY SECRETS.EXE

tak na marginesie mam pytanie. Używam ccleanera i rewo uninstaler, za słabe programy, że zaproponowałeś jv16?

Niestety, wiesza się dalej. I wtedy żadna przegladarka nie działa.

-- Dodane 02.05.2009 (So) 9:52 --

I ma ktos może jakieś rozwiązanie, bo tak się chroba nie da pracować, na necie.