Brak polaczenie z internetem po pol godziny


(Kaniuka) #1

Mialem jakies wirusy na kompie, usunalem je nodem, ale rozlacza internet po -pol godziny. Nie moglem tez wlaczyc zapory windosowskiej, ale uruchomilem ja po przeczytaniu opisu na forum. Zamieszcze logi z hijacka:

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Eset\nod32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00004.exe"

O2 - BHO: (no name) - {00000000-59D4-4008-9058-080011001200} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {00000000-C1EC-0345-6EC2-4D0300000000} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {00000000-F09C-02B4-6EC2-AD0300000000} - (no file)

O2 - BHO: Acrobat IE Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE083} - C:\WINDOWS\system\ctldlg32.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {196B9CB5-4C83-46F7-9B06-9672ECD9D99B} - C:\WINDOWS\system32\winbrume.dll

O2 - BHO: (no name) - {3ceff6cd-6f08-4e4d-bccd-ff7415288c3b} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7b55bb05-0b4d-44fd-81a6-b136188f5deb} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {8333c319-0669-4893-a418-f56d9249fca6} - (no file)

O2 - BHO: ZToolbar Activator Class - {da7ff3f8-08be-4cac-bc00-94d91c6ae7f4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {e52dedbb-d168-4bdb-b229-c48160800e81} - (no file)

O2 - BHO: AddressBar Class - {f65b197f-8260-4d52-909a-f70118e646eb} - (no file)

O3 - Toolbar: Search - {a19ef336-01d4-48e6-926a-fe7e1c747aed} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D7BF3304-138B-4DD5-86EE-491BB6A2286C} - http://www.azebar.com/1/sux.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F7A71414-011F-4A31-8C4D-E038C5203FEA}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: 20242402reg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\20242402.dll

O20 - Winlogon Notify: SensSrv - C:\WINDOWS\SYSTEM32\senssrv.dll

O20 - Winlogon Notify: xdudtt - C:\WINDOWS\

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(Mayster X) #2

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz :

Pliki na pomarańczowo usuń ręcznie z dysku

W razie problemów z usunięciem Plików/Folderów Użyj programu Pocket KillBox

To raczej też do kasacji ale narazie zostaw

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj

oraz

Użyj Windows Worms Doors Cleaner zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset kompa.


(Bbieniol) #3

Też do kasacji :slight_smile:

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners