Budowa sieci, jak skonfigurować?


(Qrs) #1

Zbudowałem w domu sieć jak na obrazku:

sie.th.jpg

Proszę o wskazówki pozwalające na konfigurację jej w taki sposób, aby dysk sieciowy oraz drukarka były dostępne dla każdego laptopa

a dodatkowo tylko "Laptop #1" posiadał uprawnienia Read - Write dla dysku...

W routerze przydzieliłem IP każdemu urządzeniu na sztywno bez DHCP.


(Mariosti*) #2

Urządzenia za routerem powinny korzystać z adresów z tej samej podsieci... czyli dla maski 255.255.255.0 powinny zawierać się np w adresach 192.168.1.2-192.168.1.254 (1'ka to interfejs routera).

Jeśli w routerze włączone są jakiekolwiek vlany to można je wyłączyć bo nie są potrzebne, a nawet mogą przeszkadzać.

Interfejs wifi w routerze może być ustawione np w trybie access point.

Co do zarządzania i udostępniania dysku i drukarki to zależy to od ich kontrolerów sieciowych -> radzę zajżeć do ich instrukcji w celu znalezienia konkretnych informacji na ten temat.